3 trin til det rigtige opsamlingskar

Guide i valg af miljøbeskyttende opsamlingskar

”Uddrag af Miljøministeriets Bekendtgørelse”:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 1640 af 13/12/2006 Beskyttelse af jord og grundvand (forkortet version):

  • Råvarer og farligt affald skal opbevares i egenede, lukkede beholdere.

  • Beholderne skal være placeret under tag.

  • Hvis en beholder bliver utæt må der ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

  • Opsamlingskarret skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.

Som totalleverandør af miljøbeskyttelse kan vi forsikre dig om, at der findes de passende opsamlingskar til ethvert behov/arbejdsplads. Herunder kan du blive guidet i nemt at vælge det rette opsamlingskar til jeres behov.

1. Hvilke medier skal lagres?

Det er yderst vigtigt, at opsamlingskarret består af det rette materiale for at være bestandig over for de medier der lagres. Til opbevaring af vandforurenende,

antændelige medier, såsom olie og lak er opsamlingskar af stål velegnede, både i lakeret eller galvaniseret udførelse. Til opbevaring af aggressive kemikalier,

såsom syrer og baser er opsamlingskar af rustfrist stål eller kunststof velegnede.

Opsamlingskar af stål

Opsamlingskar af stål

Egnet til opbevaring af antændelige og vandforurenende væsker

Opsamlingskar af rustfrit stål

Opsamlingskar af rustfrit stål

Egnet til opbevaring af aggressive, antændelige og vandforurenende væsker

Opsamlingskar af kunststof

Opsamlingskar af kunststof

Egnet til opbevaring af vandforurenende og aggressive medier såsom syrer og baser


2. Hvor stor skal opsamlingskarret være?

En tommelfingerregel: Opsamlingskar skal kunne rumme 10% af den samlede mængde dog altid 100% af den største beholder.

Fra en opbevaringsmændge af mere end 100 m3 er andre regler gældende.

Om der skal lagres smådunke, 60 eller 200 liters tromler, 1000 liters beholdere eller alt på en gang så har vi kvalitetsprodukter i enhver størrelse.

Opsamlingskar

3. Skal opsamlingskarret opfylde særlige funktioner?

Opsamlingskar skal - alt efter formålet - opfylde forskellige krav.

Opsamlingskar til nem opbevaring er ofte allerede udstyret med fødder eller integrerede gaffellommer, som letter den interne transport. Skal opsamlingskarret bruges forskellige steder, anbefaler vi et opsamlingskar med hjul. Vores tappestationer er velegnede til aftapning. Gulvelementer beskytter større arealer mod nedsivning i jorden eller kloakken. Gulvelementer er velegnede til at beskytte et helt rum, takket være det store tilbehørssortiment såsom kantbeslag og opkørselsramper.


Køb opsamlingskar online her

Opbevar farlige medier korrekt og økonomisk allerede idag.