De 7 største fejl ved tømning af opsamlingskar

Undgå disse ofte sete fejl når et opsamlingskar skal tømmes

At væsker spildes er ikke ualmindeligt og det kan ske når som helst. Alle, som opbevarer deres enheder på opsamlingskar, gør det helt rigtigt: Opsamlingskar forhindrer, at farlige medier siver ned i jorden.

Men hvad gør man, når uheldet er ude?

Hvordan får man væsken op af samlingskarret igen?

Det er ikke så ligetil og derfor kan der ved tømning af opsamlingskar ske mange fejl. Læs herunder hvad du skal gøre - og hvordan man gør.

1. Ikke at gøre noget

Der opdages en lækage ved synskontrol, men der er ikke lige tid til at tage sig af det. Mange andre opgaver venter. Det er ikke en god ide ikke at gøre noget med det samme!

Ved en lækage skal du reagere med det samme. Du er lovligt forpligtet til at sikre den krævene opsamlingsvolumen til enhver tid. Hvis der allerede befinder sig væske i karret, kan den tilbageværende opsamlingsvolumen være for lille. Ved farlige medier der f.eks. afgiver farlige dampe, er der brug for hurtig handling for at modvirke sundheds- og / eller brandfare.

Tab dog ikke hovedet: sikkerhed kommer i første række! Bedøm først den fare lækagen udgør og identificer den spildte væske og dens mængde. Afhængig af risikovurderingen og betjeningsvejledningen skal farezonen også spærres af og / eller evakueres. Informer om nødvendigt brandvæsnet og yderligere hjælpere.

Odoo image and text block

2. Ikke at bære beskyttelsesudstyr

Du vil gerne komme i gang med dine arbejdsopgaver og opsamlingskarret skal være klar igen med det samme. Derfor får du idéen med bare at hælde væsken af. Men det vil være helt forkert!

Tømning af opsamlingskar skal foregå ligesom bortskaffelse af enhver anden lækage. Et af de første skridt er derfor, at sørge for personligt sikkerhedsudstyr. Dette omfatter som det mindste:

  • Beskyttelsesbriller

  • Beskyttelseshandsker

  • Sikkerhedssko

Afhængig af mediet kan der være påkrævet andet sikkerhedsudstyr såsom åndedrætsværn eller beskyttelsesdragt. Læs brugsanvisningen eller sikkerhedsdatabladet.

Odoo image and text block

3. Vippe eller hælde af

Bare hælde væsken af og færdig? Bare ikke okay!

Når man vipper eller hælder væsken af opsamlingskarret, er der stor fare for, at man forårsager sekundære lækager. Derfor må et fyldt opsamlingskar heller ikke køres med gaffeltruck eller bæres.

Selvom der er flere medarbejdere der tager fat samtidig, er risikoen for stor - det er nok med en lille uforsigtighed og i værste fald kommer en af medarbejderne i kontakt med væsken.

Det samme gælder, hvis opsamlingskarret ved et uheld er blevet fyldt med regnvand kan man ikke bare hælde væsken ud. Den kan være forurenet med rester af det lagrede medie.

Odoo image and text block

4. At tømme opsamlingskarret med mindre beholdere

At tømme opsamlingskarret med mindre beholdere er heller ikke en mulighed.

Det kan nemt ske, at der løber væske ved siden af og forårsager en sekundær lækage. Selv når der bæres beskyttelseshandsker, kan der opstå unødig kontakt med det farlige medie. Selvom beskyttelseshandsker giver størst mulig sikkerhed ved håndtering af farlige medier, bør man bestemt ikke tage unødvendige risici.

Brug istedet en pumpe eller væskesuger til opsugning af de spildte væsker (ved små mængder kan et bindemiddel/absorbent være tilstrækkeligt). Fjern så meget væske som muligt fra opsamlingskarret og kontroller bagefter om der stadig er rester tilbage. Resterne kan tages op via bindemidler. Derefter skal opsamlingskarret renses grundigt.

Odoo image and text block

5. Ét hjælpemiddel til alle medier

Brug en pumpe til alle medier? Under ingen omstændigheder!

Ikke kun sikkerhedsforanstaltningerne skal vælges iht. mediet. Alle brugte pumper, væskesugere og bindemidler skal være egnet til den spildte væske! Sørg altid for at du har de egnede produkter på lager, så de er lige ved hånden i tilfælde af uheld.

Odoo image and text block

6. Brug af ikke egnede rengøringsmidler

Afhængig af mediet, kan der bruges vand eller et egnet rengøringsmiddel til at rense opsamlingskarret. Undgå dog grov mekanisk rengøring og brug ikke materialer som kan beskadige opsamlingskarrets materiale (f.eks. slibemidler). Ellers kan opsamlingskarrets funktion ikke længere garanteres. Du vil jo f.eks. heller ikke pudse din teflon stegepande med en stålsvamp.

Odoo image and text block

7. At opbevare andre medier på karret efter lækage

Især efter en lækage skal du kontrollere medierne der opbevares på opsamlingskarret. Hvis der opbevares et medie efterfølgende, som ikke er forenelig med det første medie, kan der i værste flad opstå kemiske reaktioner. Kontroller derfor under alle omstændigheder, om medierne må opbevares sammen.

Odoo image and text block