Gode råd til at undgå arbejdsulykker

10 bud til god arbejdssikkerhed

Når sommerferien er forbi, stiger antallet af arbejdsulykker i specielt byggebranchen traditionelt. Derfor sætter vi nu ekstra fokus på sikkerheden og deler her nogle af de bedste sikkerhedsråd.

Ifølge statistikken og talene fra arbejdstilsynet stiger antalet af anmeldte arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen i månederne umiddelbart efter sommerferien. De seneste tal fra arbejdstilsynet viser, at der fra 2008-2013 i gennemsnit er sket knap 5000 ulykker om året i branchen. Det gennemsnitlige antal anmeldte arbejdsulykker topper imidlertid i september måned med en stigning på godt 22 procent sammenlignet med juni.

En sund sikkerhedskultur bygger i bund og grund på sund fornuft.

Derfor deler vi her ud af 10 gode sikkerhedsråd til at undgå arbejdsulykker.


  • Tænk dig altid godt om - gerne to gange, før du går i gang med en opgave. Planlæg din opgave og giv dig selv og dine kolleger tid til at risikovurdere hele opgaven før i går i gang.

  • Stop op. Sker der noget usikkert undervejs i opgaven, så sig fra. Tag en time out, genovervej opgaven og planlæg den på ny, før du går videre.

  • Sig fra og respekter hinanden. Hvis der er en opgave, du ikke bryder dig om at udføre, så sig fra - det er meget vigtigt, og det skal respekteres fuldt ud, også hvis andre siger fra.

  • Ryd op. Sikkerhed er også i de små ting - ryd derfor altid op efter dig selv. Så får andre også lyst til at rydde op og tage deres affald med. På den måde minimerer vi antallet af f.eks. fald- snuble- og vridskader.

  • Husk dit udstyr. Overvej din opgave nøje, så du også husker at bruge de rigtige hjælpemidler og det rigtige værktøj.

  • Ledelsen skal bakke op. Vi har en tydelig opbakning fra ledelsen, og det er vigtigt! De viser, at vi kan og skal sige fra, og så de har sat nogle høje sikkerhedskrav, som også tydeligt viser os, hvad de forventer.

  • Tænk på dem omkring dig. Overvej også dine kollegers og andre faggruppers sikkerhed i forbindelse med din opgave.

  • Stil spørgsmål. Vær sikker på, at du har forstået helt præcist, hvad det er du skal lave, og hvad håndværkerne omkring dig skal lave - det er ok at stille spørgsmål.

  • Brug din sunde fornuft. Og husk at lære af uheld og tæt-på ulykker. På den måde beholder du din sunde fornuft.

  • Instruér nye kolleger. Når du får nye kolleger, så er det vigtigt at instruere dem i arbejdsgangene og jeres måde at arbejde med sikkerhed. De skal også vide, at det er i orden at sige fra.