Guide i faldsikring

Vejledning til brug af faldsikring

Hvorfor skal man bruge faldsikring?

Manglende sikkerhed ved arbejde på tage, stilladser og stiger er et af de største problemer på det danske arbejdsmarked og afføder flest påbud.

Følgerne af manglende procedurer omkring sikkerhed kan udover bøder, føre til dødsfald, alvorlige skader og økonomisk tab for virksomheder.

Først og fremmest er det en god idé at tænke på sin egen og eventuelle medarbejderes sikkerhed ved arbejde i højden. Allerede fra omkring 2 meters højde kan et fald være dødbringende eller føre til skader.

At man bruger en lift, hegn eller stillads vil altid være at foretrække, da disse anordninger beskytter imod at falde. Hvis dette ikke kan lade sig gøre er personligt faldsikringsudstyr en god mulighed, dog skal man have i tankerne at det som udgangspunkt ikke beskytter imod fald, men ved fald.

Hvornår skal man bruge faldsikring?

Hvornår man skal bruge faldsikring, er et spørgsmål om holdning, vurdering af situationen og de gældende regler.

Faldsikring dækker over sikring imod fald(ofte kollektiv sikring), sikring ved fald(ofte personlig sikring) og desuden evakuering og hejs.

Hvornår den enkelte form for faldsikring skal benyttes, bestemmes af den pågældende situation, og bør ofte genovervejes undervejs i arbejdet.

Her er nogle retninglinier ved vurdering:

OBS! Det anbefales at rådføre sig med specialist ved tvivl om korrekt/godkendt brug. Kontakt os og få uforpligtende rådgivning.

Generelt: (Alle brancher):

 • Er arbejde/projekt længerevarende? - Personligt faldsikringsudstyr er beregnet til kortvarigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer for opgaven. Kollektiv faldsikring er beregnet til længerevarende arbejde.

 • Hvad er arbejdshøjden? - Afgør både om der ifølge reglerne skal bruges faldsikring, og om faldlængden ned til underlaget er for lille ift. valgt udstyr.

 • Hvordan er de generelle forhold? - Er der glat, vådt, blæsende, frost, forhindringer mv.

 • Hvordan er adgangsforholdene? - Hvordan får man adgang til arbejdsstedet, og hvordan er det sikret.

 • Hvor forankrer jeg mit udstyr? - er der installeret forankringspunkter, eller skal jeg selv opsætte midlertidige forankringspunkter.


Ved arbejde for kunde mv.: (Fx. Tømrer, entreprenør, industrirengøring, inspektion mv.):

 • Har evt. bygherre eller kunde et fast system installeret på tag, stiger, lofte mv.? - Det er bygherre eller kundes ansvar at sørge for godkendte forankringsmuligheder på bygniger mv. Med mindre andet aftales. Derfor spørg om hvad der findes, eller forespørg om det.


Eksempler på korrekt produktvalg til opgaven:

OBS! Det anbefales at rådføre sig med specialist ved tvivl om korrekt/godkendt brug. Kontakt os HER og få uforpligtende rådgivning.

Billede


Hvem har ansvaret?

Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger til forebyggelse af fald.

Eksempelvis opsætning af stillads, hegn, brug af lift eller personligt faldsikringsudstyr.

Desuden den nødvendige instruktion i brug af udstyret.

Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt.

Hvad gør man i tilfælde af fald?

Ved brug af faldsikringsudstyr skal der ifølge reglerne og for ens egen skyld altid udarbejdes en redningsplan.

En redningsplan er en beskrivelse af hvad der skal foretages, hvis der sker et fald, og/eller man skal hurtigt hen til sikkert sted.

Eksempler på former for redning:

 • Nedfiring/sænkning af nødstedt person - ved brug af redningstalje. (Udstyr som skal være på stedet)

 • Hejsning af nødstedt person - ved brug af redningshejs. (Udstyr som skal være på stedet)

 • Opsamling af nødstedt person - ved brug af lift, stige mv. (Ofte ved hjælp af brandvæsen, egen lift mv.)

 OBS! Ved brug af flere former for redningsudstyr skal der foretages træning i brug af udstyr. Kontakt os HER for yderligere information og hjælp til redningsplan.

Hvad siger reglerne?

Links til vejledninger hos arbejdstilsynet:

 • Faldsikring LINK

 • Bygherrens ansvar og pligter LINK

 • Fald fra højden ved arbejde på tage LINK

 • Fald fra højden på byggepladser LINK

 • Brug af transportable stiger LINK