Personlig sikkerhed i renrummet

Vejledning om sikkert arbejde i renrum

Kender du til de gængse regler for arbejde i steril og renrum? Hvis du ikke lige husker dem, eller bare mangler en genopfriskning. Så kan du læse dem her.

Arbejde ved kemibadene (dyppe skiver i karret eller pumpe kemikalier til kar) skal du min. bære 4H handske og sikkerhedsbriller (almindelige briller er ikke nok) eller ansigtsskærm.

  • Arbejde i stinkskab: Når du arbejder med giftige eller ætsende kemikalier, bæres altid ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller (almindelige briller er ikke nok), forklæde og 4H handsker på begge hænder.

  • Alle kemikalier skal være godkendt og mærket med danske faremærker.

  • Husk altid at undersøge 4H handsker for defekter før og efter brug

  • Kassér 4H handsker og forklæde, hvis de er defekte (huller) eller du får kemikalier på dem

  • Ved transport af kemikalier, benyttes altid rullevogn.

  • Brug pumpe ved påfyldning af kemikalier til kar (kun laborater må hælde uden for stinkskab)

  • Inde i stinkskabe er det tilladt at hælde kemikalier. For mere information læs APV og manual til stinkskabene

  • Sid aldrig foran stinkskabet, når der arbejdes i det