Regler for værnemidler i Danmark

Lær om relevante regler for brug og håndtering af værnemidler.

Værnemidler i Danmark

Ved salg og indkøb af personlige værnemidler skal produkterne leve op til reglerne, uanset om de indkøbes til egen brug eller skal bringes i omsætning.

Bemærk, at man skal kende forskel på om produkterne er personlige værnemidler eller medicinsk udstyr, da medicinsk udstyr hører under direktivet for medicinsk udstyr, og det er Lægemiddelstyrelsen, der skal godkende det.

Det siger reglerne

Personlige værnemidler er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 210 af 14/03/2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler.

Det følger af bekendtgørelsens § 4, at personlige værnemidler kun må bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis de opfylder kravene i forordning 2016/425 samt de supplerende krav i denne bekendtgørelse. Kravene til personlige værnemidler er bl.a.:

1. Produkterne skal have en brugsanvisning, der lever op til kravene i forordning 2016/425, og den skal være på dansk.

2. Produktet skal have CE-mærke, der er korrekt påført efter artikel 17 i for- ordningen.

3. Produktet skal være mærket med fabrikant, type identifikation, standardnummer og klassifikation. Dette er et krav. Eksempel for en filtermaske (åndedrætsværn) er at den skal mærkes med EN 149 + A1:2009 (da det er den gældende norm), have fabrikanten angivet, klassifikation (FFP2), type identifikation (produkt nr.).

4. Det skal være dokumenteret, at værnemidlet yder den nødvendige beskyttelse (gyldigt certifikat på produktet skal kunne rekvireres)

5. Den tekniske dokumentation for produktet skal leve op til kravene, der er stillet i forordning 2016/425.

Reglerne kan ses i forordning 2016/425 samt de supplerende krav i bekendt- gørelse nr. 210 af 14/03/2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler.

Du kan finde nyttig viden og lovgivning på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk.

Odoo image and text block