Spørgsmål og svar om Kemikaliedragte

Ofte stillede spørgsmål og svar for kemidragte.

Nogle beskyttelsesdragter påstår at yde beskyttelse mod kernepartikler? Betyder det, at de kan anvendes til alle atomrelaterede anvendelser?

Nej. Symbolet til beskyttelse mod radioaktivt kontaminerende partikler tilbyder ikke beskyttelse mod stråling. Under opgaver i hvidzoner på atomkraftværker skal særlige beskyttelsesdragter bruges for at forhindre radioaktivt støv og væsker i at nå ind til kroppen. Men da visse operationer kan involvere stærkt giftige eller tærende kemikalier, kan det være påkrævet med beklædning, der yder højere barriereniveauer (der henvises til nationale forskrifter).

Hvilken beskyttelsesdragt skal jeg anvende til fjernelse af asbest?

Vi anbefaler at anvende beklædningsdele med forseglede sømme (type 4 dragter) til fjernelse af asbest, da de yder forbedret beskyttelse mod asbestfibre (der henvises til nationale forskrifter for asbestarbejde/-beskyttelse).

Hvordan bortskaffer du beklædningsdele?

Ubrugte beklædningsdele kan simpelthen brændes som husholdningsaffald. Dog skal kontaminerede beklædningsdele behandles som kontamineret affald og bortskaffes iht. national lovgivning.

Hvad betyder gennemtrængningsindeks? Betyder 0 % for et specifikt kemikalie, at intet trænger igennem?

Nej. Testen iht. EN 368 måler væskegennemtrængning gennem et stof ved at simulere eksponering med en lille mængde væske (10 ml) i kun 1 minut. Ved eksponering med større mængder i længere perioder kan der eventuelt gennemtrænge en væsentlig større procentdel. For at bedømme barriereeffektiviteten mod et specifikt kemikalie bedes du se gennemtrængningsdata i vores D-S Dataguide.

Angiver gennemtrængningsdata, hvor længe beklædningen kan anvendes?

Nej. Gennemtrængningsdata iht. EN369 angiver den tid, det tager for et kemikalie, at nå en gennemtrængningshastighed på 1 µg/cm².min. Men gennembrydningstiden er ikke tilstrækkelig. Sikker brugstid afhænger også af substansens toksicitet og egenskaber, samt eksponeringsforhold og brugerens adfærd.

Jeg arbejder med bearbejdning af stålprofiler efter rusfri svejsning. Hvilken beskyttelsesdragt skal jeg bruge?

Man skal bruge en dragt der er godkendt under EN 465, 466 eller 467. Af typerne: Type 3 eller Type 4 kemidragt, eller en som kan begge dele.

Har man behov for en kemidragt til flergangsbrug skal man tage højde for at man ikke umiddelbart ved hvornår kemikaliet er trængt igennem.

Vores anbefaling er en engangsdragt.