Spørgsmål om faldsikring

Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål vedr. faldsikring

Svarene er udarbejdet ud fra de gældende regler og normer samt arbejdstilsynets vejledninger. Desuden ud fra leverandørerne Checkmate og Millers anbefalinger, hvorfor andre producenters anbefalinger kan variere i forhold til.

Kontakt gerne vores specialister ved spørgsmål.


Hvor længe må man arbejde i faldsikringsudstyr?

Faldsikringsudstyr er beregnet til brug i kortvarigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer(én persons arbejde i én time) for opgaven.Må faldblokke fastgøres horisontalt?

Som udgangspunkt er faldblokke og liner beregnet til fastgørelse over hovedhøjde og dermed være opsat vertikalt, dog må enkelte faldblokke fastgøres horisontalt, dette skal afgøres/godkendes af producenten, og kan oftest læses i brugsanvisning, på produkt eller separat dokumentation. Checkmate's Xcalibre serie er alle godkendt til horisontal brug.

NB. Husk at bruge faldblokke med kantsikret line/wire ved risiko for skarpe kanter.


Hvad er en redningsplan / beredskabsplan / evakueringsplan?

Uanset hvad man kalder det, skal man ved brug af faldsikringsudstyr og arbejde i højder udarbejde en redningsplan, som beskriver hvad der skal foretages i tilfælde af et fald, hvor én eller flere personer er involveret.

Planen skal vurderes løbende inden påbegyndelse af arbejde og endvidere under arbejdet hvis forholdene ændres. Planen skal til enhver tid være tilgængelig og alle involverede og alle skal instrueres i planen.

NB. For at gøre det nemt for dig, har D-S Faldsikring en gratis brugbar skabelon klar ved behov som du/vi kan tilrette til situationen. Kontakt os gerne vedr. dette.


Hvilken skiltning påkræves ved brug af faldsikringsudstyr?

Der gælder de samme regler som ved alt andet sikkerhedsudstyr. Alt efter situationen skal der opsættes påbudsskilt ved adgang til arbejdsområde, dette er specielt vigtig information for nytilkomne på stedet.


Hvad menes der med "beregning af faldlængden"?

"Faldlængen er den maksimalt lodrette afstand en person kan falde og stadig undgå kontakt med lavere niveau."

Når man bruger udstyr beregnet til sikring af fald er det vigtigt at beregne hvor langt man potentielt kan falde, og dermed vurdere om man skal benytte andet udstyr, eller bruge faldhindrende løsninger.

Der skal i beregning medregnes:

  • Hvor forankringpunktet er placeret (se faldfaktor)

  • Selve linens længde (afhænger af valgt sikring)

  • Udløsning af dæmper (ofte max op til 1,75 m)

  • Personhøjden (2 meter)

  • En sikkerhedsbuffer (inkl. at selen udvides/strækkes ved fald og bremselængden) (1 meter)

Billede


Må man bruge udstyr af forskellige producenter sammen?

De fleste producenter anbefaler at bruge produkter fra samme producent i et system, dog kan man i de fleste sammensætninger af udstyr sagtens bruge udstyr fra flere producenter så længe udstyret er godkendt til brug i situationen.

Eksempel på godkendt / sikker sammensætning: Helkropssele (EN 361) (producent X) + Faldline 2 m (EN 355) (producent Y)


Hvad er "pendulfald"?

Pendulfald er et risikabelt fald, som sker når man bevæger sig ud i en for stor vinkel i forhold til ankerpunktet. Faren findes i at person kan ramme forhindringer i faldet eller måske endda falde til grundniveau. Desuden er der fare for slemme skader på liner ved skarpe kanter.

Risiko for pendulfald bør til hver en tid nedsættes ved at have ankerpunkt så vidt muligt over person

Råd:

  • Sørg altid for at have forankringspunkt placeret så vidt muligt over person, og personen bør ikke bevæge sig mere end 30 grader til siderne.

  • Wire/skinnesystemer, mobile forankringsliner og I-jerns ankre mv. kan følge person, og dermed nedsætte risiko.

  • Se altid efter forhindringer i arbejdsområdet som kan skade person ved fald.

Billede


Hvornår skal man bruge faldsikring på flade tage?

Faldsikring på flade tage skal benyttes, hvis person skal tættere på end 2 meter fra kant og hvis der er ubeskyttede ovenlysvinduer. Desuden hvis der er særlige risikoforhold, som vejr, forhindringer mv.

NB. Der bør altid foretages risikovurdering inden arbejde på tag.

Ansvar: Bygningens ejer har ansvaret for korrekt sikring af personer i forbindelse med arbejde på tag. Dette gælder også korrekt skiltning, afspærring/sikring af ovenlysvinduer, instruktion mv.

Hvis evt. eksternt firma har egen sikring kan dette benyttes.

Ved længerevarende opgaver på tag bør en kollektiv sikring som rækværk overvejes.

Billede