Vedligeholdelse af opsamlingskar

Værd at vide om opstilling og vedligeholdelse af jeres opsamlingskar

Alle virksomheder der bruger opsamlingskar er forpligtet til at holde dem i god stand. Ligesom ve alle andre arbejdsmidler, skal opsamlingskarrets funktion (samt dets opsamlingsvolumen) være til rådighed til ethvert tidspunkt. Nødvendige foranstaltninger skal udføres med det samme og konstaterede fejl udbedres straks.

Allerede ved opstillingen af opsamlingskarret kan der gøres meget for, at produktet opfylder sin opgave i lang tid. De fleste skader opstår som følge af utilsigtet håndtering. I oversigten herunder har vi samlet de vigtigste områder du bør være opmærksom på, når et opsamlingskar skal stilles op og vedligeholdes.


Hvis kontrollen viser at opsamlingskarret ikke længere er sikkert

Hvis dit kunststof opsamlingskar ikke længere er sikkert, skal det kasseres. Opsamlingskar af stål må generelt gerne repareres - dog skal et repareret opsamlingskar bagefter gennemgå en tæthedsprøve ved producenten eller en godkendt fagvirksomhed.

Overvej og sammenlign derfor omkostningerne ved reparationen i forhold til omkostninger ved køb af et nyt opsamlingskar. Oftest er det mere økonomisk at erstatte det gamle kar med et nyt. Bl.a. fordi det kræver en anden forsvarlig opbevaring af mediet mens et opsamlingskar er til reparation, hvorimod ved køb af nyt kar, er perioden minimal.

 

For at undgå følgeskader, skal der allerede ved opstilling af opsamlingskarret tages hensyn til følgende:
Opsamlingskar af stålOpsamlingskar af stål
Opsamlingskar af kunststofOpsamlingskar af kunststof
Placer opsamlingskarret på et sted som er beskyttet mod vind og regn, så der ikke løber regnvand i opsamlingskarret.
Placer opsamlingskarret på jævn, fast underlag.
Sørg for at opsamlingskarret ikke er udsat for UV stråling eller procesvarme (>30°C) over længere tid.
-
Placer opsamlingskarret således, at undersiden kan kontrollere regelmæssigt og der ikke kan opstå korrosion. Opsamlingskar uden frihøjde kan placeres direkte på gulvet, hvis de er tilstrækkelig beskyttet mod korrosion.
-
Beskyt opsamlingskarret mod skader (f.eks. ved ikke at opstille det tæt på interne transportveje og/eller vha. påkørselsværn).
Beskyt opsamlingskarret mod korrosion (f.eks. ved tilstrækkelig afstand, hvis der er risiko for kontaktkorrosion eller ved ikke at udsætte karret for fugt i længere tid.
-
Vær opmærksom på ikke at overskride karrets / gitterristens bæreevne.
Det kan være en fordel at skilte med informationen.
Opbevar udelukkende medier på opsamlingskarret som karret er modstandsdygtigt over for.
Se evt. vores mediebestandighedsliste her
Opbevar dine enheder således at opsamlingskarret til enhver tid er tilgængeligt og lækager kan opdages med det samme.

 

Disse eftersyns intervaller skal overholdes
Opsamlingskar af stål
Opsamlingskar af kunststof
Udfør jævnligt visuelle kontroller, om der er løbet væsker ud af de lagrede enheder (mindst en gang om ugen).
Tip: Kontrollens hyppighed skal altid rette sig efter din risikovurdering. Den visuelle kontrol af opsamlingskarret kan integreres i dagligdagen ved at fastlægge et tidspunkt, f.eks. mødetiden. Udnævn i givet fald en ansvarlig person.
Kontroller opsamlingskarret (også undersiden) og gitterristens tilstand ved visuel inspektion hvert andet år.
Resultatet skal dokumenteres og vises til det lokale vandværk efter anmodning.
-
Kontroller opsamlingskarret tilstand ved visuel inspektion hvert år. Resultatet skal dokumenteres og vises til de lokale myndigheder efter anmodning.
-

 

Ved kontrol / eftersyn skal du være opmærksom på
Opsamlingskar af rustfrit stål
Opsamlingskar af kunststof
Udløbet væske skal fjernes straks
Læs her hvordan du fjerner og renser opsamlingskar
Kontroller opsamlingskarret for skader og fejl.
Kontroller efter tegn på korrosion
Ved lakerede opsamlingskar vær desuden opmærksom på skader i lakken og buler.
-
Skader på karrets overflade skal udbedres med det samme, så der ikke opstår korrosion.
-
Når gitterristen skal skiftes ud, skal der bruges en gitterrist i samme størrelse og med samme bæreevne. Den skal ligeledes være modstandsdygtig over for mediet der opbevares.