EN 61482 (IEC 61482-2:2009)

EN61482

Certificeret og godkendt tøj, der egner sig til arbejdsmiljøer med risici for lysbuer.

Det anbefales at bruge lysbuetestet beskyttelsesbeklædning, når der er risiko for kontakt med lysbuer, f.eks. ved eftersyn af udstyr på fordelingsanlæg, strømtavler uden lysbuesikring eller ved arbejde på højspændingsanlæg.

Hvilken beskyttelse skal tøjet yde ved en lysbueeksplosion?

Under en lysbueeksplosion rammes tøjet af plasmaskyer, flammer, stråling og metalsprøjt fra elektroderne. Når det sker, skal tøjet yde tilstrækkelig isolation til at forhindre andengradsforbrændinger. Et effektivt materiale, der anvendes i lysbuebeskyttende tøj, skal skærme mod flammer og metalsprøjt samt isolere mod den intense varme. Standarden IEC 61482-2 indeholder to testmetoder, EN 61482-1-1 (åben lysbue) og EN 61482-1-2 (bokstest). Vores tøj er certificeret iht. begge testmetoder eller en af dem.

Tøjet skal dække hele kroppen. Jakker og bukser skal f.eks. bruges sammen med andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE), herunder hjelm med beskyttelsesvisir, beskyttelseshandsker og sikkerhedsfodtøj (støvler) for at sikre det korrekte beskyttelsesniveau. Lag på lag-beklædning er meget vigtigt og øger beskyttelsen – hvis du bærer brandhæmmende undertøj under dit brandhæmmende tøj, er du endnu bedre beskyttet.

LYSBUETEST IEC/EN 61482-1-1:2009

– "ÅBEN LYSBUETEST"

EN 61482-1-1: Beskyttelsesbeklædning mod de termiske farer ved en lysbue. Del 1-1 – metode 1: Bestemmelse af lysbueklassifikationen (ATPV eller EBT50) af brandhæmmende materialer eller tøj.

ATPV og EBT evalueres begge i den samme test, en åben lysbuetest (EN 61482-1-1/ASTM F1959). Hvis materialet har bedre termisk isolerende egenskaber end trækstyrke under udsættelse af varme, vil materiale sprække først. Hvis det omvendte er tilfældet vil materialet brænde før det sprækker. Det er den laveste værdi tøjet bliver mærket med.

EBT-materialer yder typisk bedre termisk isolering end trækstyrke og ATPVmaterialer har bedre trækstyrke end termisk isoleringsevne. Der bør aldrig træffe beslutning om beskyttelsestøj ud fra, om tøjet har opnået en ATPV- eller en EBT-klassifikation. De betragtes som ligeværdige rent funktionelt. Arc Thermal Performance Value (ATPV) er den energi et materiale optager, så der er 50% risiko for, at der er tilstrækkelig varmeoverførsel gennem prøven til at forårsage andengradsforbrændinger baseret på Stoll-kurven. Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse. Energy Break open Threshold: (EBT) er den energi materialet optager, der resulterer i 50% sandsynlighed for et materialebrud. Brud defineres som et åbent område på mindst 1,6 cm². Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse. Både ATPV og EBT kan testes på et eller flere lag materiale. Ved test af flere lag opnås en meget højere værdi, end hvis materialerne blev testet separat, fordi luftlommer mellem materialerne også har en isolerende og beskyttende effekt. Heat Attenuation Factor (HAF) er målingen af den procent af energi, der blokeres af materialet eller materialesystemet (lag-på-lag).

LYSBUETEST IEC/EN 61482-1-2:2014

​​​​​​​- BOX TEST EN 61482-1-2: Beskyttelsesbeklædning mod de termiske farer ved en lysbue. Del 1-2 – metode 2: Bestemmelse af lysbuebeskyttelsesklasse for materiale og tøj ved hjælp af en begrænset og styret lysbue.

Tøjet testes og evalueres i to klasser i samme test, bokstesten.

(Spænding: 400 V, varighed: 500 ms, frekvens: 50 Hz eller 60 Hz).

Klasse 1 = 4 kA (lysbueenergi 168 kJ)

Klasse 2 = 7 kA (lysbueenergi 320 kJ)

Resultatet er godkendt eller ikke-godkendt, og der kommenteres desuden på designet i testrapporterne, f.eks. om lynlåsen stadig fungerer efter eksponeringen.

DS/EN 61482-1-1:2009

Emne

Arbejde under spænding - Beskyttelsesbeklædning mod termisk fare fra en elektrisk lysbue - Del 1-1: Prøvningsmetoder - Metode 1: Bestemmelse af flammeresistent beklædningsmateriales lysbueegenskaber (ATPV eller EBT50)

Beskrivelse

This part of IEC 61482 specifies test methods to measure the arc thermal performance value of materials intended for use in heat- and flame-resistant clothing for workers exposed to the thermal effects of electric arcs and the function of garments using these materials. These test methods measure the arc thermal performance value of materials which meet the following requirements: less than 100 mm char length and less than 2 s afterflame after removal from flame, when tested in accordance with ISO 15025, procedure B (bottom-edge ignition) on the outer material, and the char length measured using a modified ISO method as described in Annex A. These methods are used to measure and describe the properties of materials, products, assemblies or garments, in response to convective and radiant energy generated by an electric arc in open air under controlled laboratory conditions. The materials used in these methods are in the form of flat specimens for method A and garments for method B. Method A is used to determine the arc rating of materials and material assemblies when tested in a flat configuration. Method B is used to measure garment response, not arc rating, to an arc exposure including all the garment findings, sewing thread, fastenings, fabrics and other accessories when tested on a male mannequin torso. Method B is also used for accident replication. It is the responsibility of the user of this part of IEC 61482 to establish appropriate safety and health practices prior to use. For specific precautions, see Clause 7. The test methods in this part of IEC 61482 are not directed to classify by protection classes. Methods determining protection classes are prescribed in IEC 61482-1-2.

Godkendt

19-08-2009