10 fokuspunkter ved arbejde i højden

Nogle af de vigtigste overvejelser i som virksomhed kan/bør gøre jer ved arbejdsopgaver i højden

 • Arbejde/færdsel på tage med hældning under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning ved tagkanten, når der er mere end 3,5 meter fra tagkant til underlag.

 • Skal arbejdet foregå under 2,5 meter fra kanten skal der lavet en kollektiv sikring (Alternativ individuel sikring)

 • Foregår arbejdet mere end 2,5 meter fra kant, kan området mod kanten afspærres, så der etableres et arbejds begrænset område.

 • Risikoen for nedstyrtning ved tagkanten skal forebygges med kollektive sikkerhedsforanstaltninger fx rækværk, stillads eller faldhindrende udstyr. Faldsikringsudstyr kan bruges når arbejdet er kortvarigt ca. 4 timer.

 • Personer der arbejder/færdes på tage skal sikres mod at styrte ned i bygningen, typisk ved ovenlys vinduer, som afskærmes med rækværk eller med overdækning.

 • Det er ofte nødvendigt at kombinere flere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre personer effektivt mod nedstyrtning og gennemstyrtning. Kollektive sikkerhedsforanstaltninger fx rækværk, afspærring, overdækning og faldhindrende system går forud for individuel beskyttelse.

 • Såfremt der benyttes individuelt faldsikringssystem er der krav til udarbejdelse af en evakueringsplan (kræver min. 2 personer)

 • Vurder altid taget og opgaven grundigt inden du starter arbejdet i højden.

 • Vurder hvilke forhindringer der kan være på taget, såsom rør, ventilation, skorsten mv. Her kan det være nødvendigt, at etablere gangbroer eller Stepovers, for sikker færdsel på taget.

 • Tag gerne kontakt til os, D-S Sikkerhedsudstyr A/S som er klar med uforpligtende rådgivning og vejledning omkring arbejde i højden.

 • Læs evt. mere i AT-vejledninger: https://at.dk/regler/at-vejledninger/fald-fra-hoejden-tage-2-4-2/

Odoo image and text block