Beskyt dine sommer-medarbejdere

Husk på at sommer vikaren har ret til samme sikkerhed og udstyr som den fastansatte

Selvom sæsonarbejderen måske kun er midlertidigt ansat over en ferieramt sommer, så husk på at sommermedarbejderen har ret til samme sikkerhed og udstyr som den fastansatte.

Derudover er sommerperioden ofte præget af unge og forholdsvist uerfarne medarbejdere. Det betyder derfor at det er vigtigt at forsyne disse sæsonarbejde med korrekt udstyr og den fornødne viden for at udføre sommerarbejdet sikkert.

Når du som arbejdsplads arbejder med sommer-vikarer eller sæsonarbejdere, er det yderst vigtigt at give disse en grundig introduktion og oplæring i arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

3 fokuspunkter for især unge sæsonarbejdere

1. Gennemgå og fortæl om den enkeltes ansvar.

Sørg for tydeligt at informere om jeres ansvar som arbejdsgiver – såvel som sæsonarbejderens ansvar. Det kan være alt fra antal arbejdstimer, pauser, aflønning, sikkerhedsregler, kotume, arbejdstøj m.m. På den måde undgår i misforståelser og klæder bedst muligt medarbejderen på til opgaven.

Se bl.a. Arbejdstilsynet for yderligere informationer:

Temasider ”Unges arbejde”  

At-vejledning om midlertidige eller skiftende arbejdssteder bortset fra bygge- og anlægsarbejde

At-vejledning om midlertidige eller skiftende arbejdssteder for bygge- og anlægsarbejde

2. Undgå ulykker - informer om risiciene

Det er desværre stadig alt for ofte set at det især er unge som kommer til udfor arbejdsulykker og påfører sig en arbejdsskade på jobbet pga. eksempelvis mangelfuld information eller introduktion til arbejdsopgaverne. Vær derfor særligt opmærksom på at informere og fortælle tydeligt om risiciene i jeres arbejdsmiljø og hvordan de bedst undgås. F.eks. hvordan man med den rette løfteteknik og ergonomi kan undgå løfteskader. Eller hvordan man anvender høreværn til beskyttelse mod arbejdsstøj. Samt procedure for førstehjælp hvis uheldet er ude.

3. Gå ikke ned på udstyr eller kvalitet

Selvom sæsonmedarbejdere oftest er midlertidigt ansat, så ifør dem ikke en midlertidig løsning af personlige værnemidler eller udstyr af ringere kvalitet end du ville give en fastansat.

De fleste sommer-/sæsonjobs findes inden for service, håndværk, logistik og transport og derfor kan mange sommerarbejdere have brug for arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr.

For især unge som introduceres på arbejdsmarkedet spiller jeres indsats som arbejdsgiver en stor rolle for fremtidens arbejdskraft, da i med god og grundig introduktion til arbejdsmiljøet og diverse risici samt hvad en god sikkerhedskultur er, fremmer et sikkert og stærkt arbejdsmarked for fremtiden.

Læs også: Videncenter for Arbejdsmiljø om unge og nyansattes arbejdsmiljø