Guide til valg af mobil øjenskyl

Læs her om hvordan du vælger den rette type øjenskyl til din arbejdsplads

Først og fremmest er det værd at bemærke, at der er ingen direkte lovgivningsmæssige krav til virksomheders øjenskylleløsning. 

Øjenskyl er en del af en virksomheds samlede førstehjælpsforanstaltninger. Den generelle regel om førstehjælpsforanstaltninger er beskrevet i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Kapitel 5 §23. Heraf fremgår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse.

En øjenskylleløsning skal være:

  • Effektiv

  • Let tilgængelig

  • Hurtig at anvende

  • Hygiejnisk

Vælg altid en øjenskylleløsning, der passer til arbejdspladsen og de skadestoffer eller materialer, der er risiko for at få i øjnene.


Arbejdstilsynets anbefaling: 

”Ved alle former for øjenætsning skal der omgående skylles med rigeligt, rindende vand. Her er øjenskylleflasker at foretrække”.

Odoo image and text block

4 trin guide til valg af øjenskyl

1. Valg af øjenskyllevæske

0,9 % Steril saltvandsopløsning

Denne væske er den mest gængse i markedet, da væsken svarer til øjets naturlige væske og giver en blød skylning. Anbefales til bortskylning af fremmedlegemer og væsker, som ikke er sure eller basiske.


Steril bufferopløsning

Der findes forskellige buffererede øjenskylleprodukter, som på forskellige niveauer kan neutralisere syrer og baser. Plum tilbyder en fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer både syrer* og baser. Anbefales til arbejde med kemiske stoffer og materialer, så de skadelige stoffer hurtigt neutraliseres.


Vær opmærksom på:

Sterile øjenskylleprodukter er medicinsk udstyr. De skal være CE-mærket med nummeret på notified body og skal leve op til kravene i direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EØF). Bed din leverandør om dokumentation, hvis du er i tvivl. Det er din garanti for et effektivt og sikkert produkt.

* Gælder ikke Flussyre, hvor særlige sikkerhedsforanstaltninger skal følges

Odoo image and text block
Odoo image and text block

2. Traditionel øjenskylleflaske eller spray?

Traditionel øjenskylleflaske

En øjenskylleflaske giver et stort væskeflow – typisk ca. 100 ml/min. Det giver en effektiv bortskylning og du ved, hvor meget væske, der er i flasken, når du starter. Denne løsning er derfor det sikreste valg, hvis der er tale om en alvorligere ulykke, hvor der skal skylles hurtigt og meget. Disse er engangsflasker, hvor en eventuel restmængde skal kasseres.


Øjenskylle spray

En spray giver et mindre væskeflow – typisk ca. 17 ml/min. Det er en behagelig skylning, som an- befales til komfortskylning og bortskylning af mindre fremmedlegemer. Spray kan genbruges, til flasken er tom, men det er ikke muligt at se restmængder.


Vær opmærksom på:

Arbejdstilsynet anbefaler traditionelle øjenskylleflasker.

Odoo image and text block
Odoo image and text block

3. Valg af øjenkop

Enkelt øjenkop

De fleste flasker er udstyret med en øjenkop udformet til skylning af et øje. Denne løsning er velegnet til områder, hvor der ikke er kemikalier og andre farlige materialer, som kan ramme begge øjne samtidigt.


DUO øjenkop

Med en DUO øjenkop kan du skylle begge øjne samtidigt med én flaske. Det er en hurtig og effektiv løsning til øjenulykker med kemikalier og farlige materialer, der kan ramme begge øjne samtidigt – for hvilket øje vil du redde?

Odoo image and text block
Odoo image and text block

4. Valg af øjenskyllestation

Åben øjenskyllestation

En øjenskylleløsning, der hænger frit passer bedst til meget hygiejne arbejdsområder. Optimalt bør øjenkoppen være tildækket, så der ikke tilføres yderligere til øjet ved skylning.


Lukkede bokse og skabe

Sådanne løsninger skal være hurtige at åbne og flaskerne hurtige at tage ud. Løsningen er den mest velegnede til de fleste produktområder og værksteder.


Frostsikker øjenskyllestation

Skyllevæsken skal helst være tempereret.

Til udendørsarealer, varebiler, lastbiler og køle-/fryserum m.m. anbefales en øjenskyllestation med varme.


Skulle du stadig stå med spørgsmål, så hjælper vi gerne med råd og vejledning til at optimere din førstehjælpsforanstaltning, når det gælder øjenskyl.

Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block