Hvad er formaldehyd, og hvordan beskytter du dig

Læs her om formaldehyd kemikaliet og hvordan du/i beskytter jer bedst.

Du har måske hørt ordet formaldehyd før og din første tanke var måske hvordan udtales det? Men faktisk bør du tænke på hvor farligt kemikaliet er og samtidig hvor almindeligt det stadig er i din hverdag. Læs her om kemikaliet og hvordan du/i beskytter jer bedst.


 

Hvad er formaldehyd?

Formaldehyd er et kemikalie, der anvendes som råmateriale i mange kemiske processer. Det kan findes overalt på jorden som et resultat af mange naturlige processer. Det er stadig tilladt i dag som et fødevaretilsætningsstof (konserveringsmiddel) med forkortelsen E240.

 

Hvorfor er formaldehyd farligt?

Kronisk eksponering for fomaldehyd forårsager irritation og kan resultere i næseslimskader. Direkte kontakt forårsager desuden dermatitis og allergiske reaktioner. Det er samtidig kræftfremkaldende og forårsager leukæmi.

 

Eksponering for formaldehyd på arbejdspladsen

Idag er formaldehyd stadig et almindeligt kemikalie at møde på arbejdspladsen. Formaldehyd anvendes til fremstilling af mange harpikser og klæbemidler i forskellige fremstillingsvirksomheder, herunder træ, papir, syntetiske fibre, overfladebelægninger og stoffer af plast.

Harpikser baseret på formaldehyd og urinstof har været udbredt anvendt som isoleringsmaterialer. Det kan desuden bruges i kosmetikproduktion.

Formalin er en 35-50% formaldehydopløsning i methylalkohol og anvendes som et veterinær- og maddesinfektionsmiddel (fumigant) såvel som på hospitalet for patologisk anatomi.

Formaldehyd er også til stede i alle plastforarbejdningsprocesser og især i opstarts- eller vedligeholdelsesaktiviteter som følge af den mulige termiske dekomponering af polymererne.

Så der er altså en god chance for at de møbler du sidder på, det værktøj du bruger eller maskineri du fører, på den ene eller anden måde indeholder formaldehyd.

 

Sådan beskytter du dig mod formaldehyd

Test viser, at ABE kul og BLEK-kul ABEK filtre begge er i stand til at beskytte mod formaldehyd, og at det ifølge de opnåede resultater og filter geometrier er klart, at selv med filtre af klasse 1 kan der opnås tilstrækkelig beskyttelse, fordi koncentrationsniveauet gennem filteret ikke vil overstige 50% af den forventede brudgrænse.

 

Godkendte BLS 200 serie filtre til beskyttelse mod formaldehyd

  • BLS 213 ABE1

  • BLS 214 ABEK1

  • BLS 222 ABEK1P3R