Ny krom 6 grænse betyder øgede krav til åndedrætsværn for svejsere

Skærpede Chrom 6 krav fra arbejdstilsynet vil påvirke svejsearbejdere

Reglerne for grænseværdien for chrom 6 i arbejdsmiljøet bliver strammet. Stramningen betyder, at grænseværdien bliver sænket til en femtedel af den gældende grænseværdi og kommer på niveau med den laveste i EU. Og målet er efter fire år at sænke grænseværdien yderligere. Derudover afsøges muligheden for at stille skærpede krav til oplæring, målinger og vejledningsmateriale.


Den nye grænseværdi for chrom 6 vil lyde på 0,001 mg/m3. Derved får Danmark den strammeste grænseværdi i EU sammen med Holland og Frankrig.

Efter fire år skal grænseværdien sænkes yderligere til 0,00025 mg/m3, medmindre der viser sig at være tekniske, økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der gør, at det ikke er muligt, eller hvis det viser sig muligt at sænke værdien yderligere.


Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.


Skærpede regler for niveauet af Krom 6 i luften vil sandsynligvis tvinge nogle hårdforkromere og rustfri svejseværksteder til at indføre ekstra foranstaltninger i fabrikshallerne. Det vurderer Arbejdstilsynet.

Når grænseværdien for indholdet af Krom 6 i luften i en industrivirksomhed i år bliver sænket til en femtedel af det nuværende niveau, så kan det betyde, at nogle virksomheder skal foretage ekstra foranstaltninger mod det kræftfremkaldende stof.

Alle virksomheder skal sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning af Krom 6.

Begrænset viden om spredning af Chrom6

De nye regler betyder, at der fra 1. Juli kun må være 0,001 mg Krom 6 pr. kubikmeter i den luft, som den ansatte kan indånde.

Når du svejser, er der klare krav om udsugning og værnemidler for selve svejseren. Men det her handler også om, hvad andre ansatte i svejsehallen kan blive udsat for. Der er begrænset viden om eksponerings niveauerne i dag, og der kan derfor vise sig at være behov for ekstra foranstaltninger eller værnemidler nogle steder.

Det er virksomhedens ansvar at opfylde reglerne, og der vil formentlig være virksomheder, som får behov for at få foretaget målinger for at være sikre på, at de opfylder grænseværdien.

Odoo image and text block
Odoo image and text block

Hårdforkromere i fokus

Hos landets hårdforkromere anvendes Krom 6 i bade i flydende form, hvor det nedfældes på metalemner som hårdkrom.

Derfor er den del af industrien naturligvis også i søgelyset i forbindelse med de skærpede regler.

I fht. hårdforkromerne bliver der også her et behov for, at de tager et servicetjek af deres beskyttelsesforanstaltninger og værnemidler.

Fokus på svejsning

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det skal være sikkert at gå på arbejde. Derfor har vi i Danmark meget strenge regler for arbejde med kræftfremkaldende stoffer som chrom 6. Grænseværdier er blot et af flere redskaber.

- Jeg er glad for, at det med enighed mellem arbejdsmarkedets parter og bred opbakning blandt mine folketingskollegaer er lykkedes at finde frem til en løsning med en trinvis indfasning af en ny skærpet grænseværdi og nye indsatser, der kan understøtte grænseværdien.

- Jeg er særligt glad for, at vi med aftalen får sat fornyet fokus på at beskytte svejsere mod chrom 6. Virksomhederne vil få et godt grundlag for at sørge for, at den enkelte medarbejder er fuldt ud beskyttet ved svejsning, som reglerne kræver det.

Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft den 1. Juli i år.

Hvor man kunne fristes til bare at etablere mere og kraftigere udsugning ved procesbadene, er det dog ikke altid den bedste løsning. For undersøgelser har påvist at i nogle tilfælde kan kraftigt forøget udsugning medføre større medrivning af Cr6 aerosoler og dermed mulig større forurening af omgivelserne. Man risikere således at bruge en millioninvestering i tiltag, som der ikke er garanti for giver det ønskede resultat.

Hos D-S Sikkerhedsudstyr kan vi vejlede og forsyne med passende åndedrætsværn og svejsebeskyttelse, så jeres medarbejdere er fuldt beskyttet.

Odoo image and text block