EN 374 Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer

EN374, EN374

DS/EN 374-1:2003

Emne

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og krav til ydeevne

Beskrivelse

Denne standard specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og/eller mikroorganismer og definerer anvendt terminologi. Denne standard bør benyttes sammen med EN 420.

Godkendt

26-09-2003

DS/EN 374-2:2003

Emne

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

Beskrivelse

Denne standard specificerer en metode til prøvning af handsker med henblik på om disse yder modstand imod gennemtrængning af kemikalier og/eller mikroorganismer. Indtil videre formodes det, at handsker, der modstår gennemtrængning ved prøvning i henhold til denne del af EN 374, vil udgøre en effektiv barriere i tilfælde af mikrobiologiske farer.

Godkendt

26-09-2003

DS/EN 374-3/AC:2006

Emne

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

Beskrivelse

Denne standard specificerer en metode til bestemmelse af materialer til beskyttelseshandskers evne til at modstå gennemtrængning af muligt farlige, flydende kemikalier ved vedvarende kontakt.

Godkendt

16-03-2006

DS/EN 374-3:2003

Emne

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

Beskrivelse

Denne standard specificerer en metode til bestemmelse af materialer til beskyttelseshandskers evne til at modstå gennemtrængning af muligt farlige, flydende kemikalier ved vedvarende kontakt.

Godkendt

26-09-2003

Permeation.
Gennemtrængningstiden (målt i minutter)er den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra ydersiden til indersiden af handskematerialet. Gennemtrængningstiden angives i et af seks faste niveauer for hvert testet kemikalie.

Niveau

Gennemtrængningstid

1

> 10 minutter

2

> 30 minutter

3

> 60 minutter

4

> 120 minutter

5

> 240 minutter

6

> 480 minutteren374

Kemisk bestandighed.
Piktogrammet viser at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning (permeation) i mindst 30 min. (niveau 2) af mindst 3 kemikalier i nedenstående tabel. Piktogrammet skal følges af 3 bogstaver der angiver, hvilke af de 12 standard kemikalier, handsken er testet mod.

Bogstav

Kemikalie

Cas. Nr.

Klasse

A

Methanol

67-56-1

Primær alkohol

B

Acetone

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitrilforbindelse

D

Dichloromethan

75-09-2

Chlorineret paraffin

E

Carbondisulfid

75-15-0

Svolv indeholdende organisk forbindelse

F

Toluen

108-88-3

Aromatisk hydrocarbon

G

Diethylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterocyklisk og ether forbindelse

I

Ethylacetat

141-78-6

Ester

J

n-heptan

142-85-5

Mættet hydrocarbon

K

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

Uorganisk base

L

Svolvsyre 96%

7664-93-9

Uorganisk mineralsyre
en374 2
Lav kemisk bestandighed
Piktogrammet viser at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig for gennemtrængning af luft/væske, men ikke kan opfylde kravene til gennemtrængelighed for 3 kemikalier fra ovenstående liste.en374 3
Beskyttelse mod mikroorganismer.
Piktogrammet viser, at handsken er godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning af mikroorganismer.
Handsken betegnes som værende resistent over for mikroorganismer, såfremt den lever op til niveau 2 (AQL < 1,5) i nedenstående tabel.
Ved gennemtrængning (penetration) forstås væskers/mikroorganismers gennemtrængning af porøse materialer, sømme, små huller (pinholes) eller andre småfejl i handskematerialet.

Niveau

AQL (Acceptabelt kvalitetsniveau)

1

< 4,0 %

2

< 1,5 %

3

< 0,65 %

.