EN 6529

EN6529

DS/EN ISO 6529:2002

Emne

Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod kemikalier - Bestemmelse af modstand for materialer til beskyttelsesbeklædning mod indtrængning (permeation) af væsker og gasser

Beskrivelse

Denne standard beskriver laboratorieprøvningsmetoder, som muliggør bestemmelse af modstanden mod gennemtrængning (permeation) af væsker og gasformige kemikalier for materialer, som anvendes til beskyttelsesbeklædning under forhold ved enten vedvarende eller periodisk kontakt.

Godkendt

28-01-2002

.