Flussyre

Hvad er Flussyre?

Flussyre er en cellegift, samt den virker ætsende på hud og slimhinder. Stoffet påvirker calciummetabolismen ved at binde calcium og magnesium. Ved forgiftning kan gives opløselige calciumsalte, der virker som antidot ved at binde fluorid. Calciumglubionat eller -chlorid i.v. i store doser, kan være nødvendig ved svære forgiftninger. Efter indånding er der fare for forsinket lungeødem.

Calciumgluconat-gel kan appliceres på berørte hudområder, også ved symptomer som rødme og smerte.

Gelen indgnides grundigt og efterlades på huden i mindst 24 timer. Ved hudskader åbnes alle blister. Fjern eventuelt forurenede negle. Fortsat skylning med vand.

Ved øjenskade skylles grundigt med isotonisk natriumchlorid-opløsning eller vand i 30 minutter. Derefter dryppes med 3 - 4 dråber calciumgluconat-øjendråber (3,33%). Efter indtagelse bør overvejes ventrikelskylning med mælk og derefter indhældning af vandig calcium-opslæmning. Der er fare for organperforation.

Cave: Hjertearytmier,ventrikulær takykardi og tetani, samt calcium- og magnesiummangel, shock,acidose og nyreskade.

Gel findes som følgende:

Calgonate gel 2,5 %, tube 25 g, Calciumgluconat gel 2,5 %, tube 25 g *

Præparatet er en ikke-registreret specialitet, hvis anvendelse kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse.

For at få en udleveringstilladelse oplyser Sundheds styrelsen følgende : Hvis det er et lægemiddel, der ikke har en tilladelse til markedsføring i Danmark, så kræver det en udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Du kan læse mere herom på vores hjemmeside. Det kræver så, at en læge på vegne af en patient anmoder om at få en sådan: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/regulering/udleveringstilladelser

Hvis man får en tilladelse, skal lægemidlet udleveret via et apotek i Danmark.

Der findes enkelte undtagelser for apoteksforbeholdet ved visse antidoter efter denne bekendtgørelse i forhold til antidotberedskabet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124974 Her er ”7) Calciumgluconat, Gel 2,5 %” nævnt i sidste bilag. Men dette undtager ikke, at der skal en udleveringstilladelse til, hvis det ikke er markedsført i Danmark.