Gummikemikalier

Hvad gummi kemikalier?

Gummikemikalier er stoffer, der tilsættes gummi under produktionen. Det er såkaldte acceleratorer, som binder gummiforbindelserne sammen.

Der anvendes ofte flere forskellige gummikemikalier i samme produkt.

Det kan være en hjælp at kende CAS numret, der er et unikt nummer, som kemikalier får tildelt.

Kemisk drejer det sig om thiuramforbindelser, carbamater eller mercaptobenzothiazoler.

Eksempler på kemiske navne og CAS-numre:

Thiuramforbindelser:

Tetramethylthiuram monosulfide, 97-74-5

Tetramethylthiuram disulfide, 137-26-8

Tetraethylthiuram disulfide, 97-77-8

Dipentamethylenthiuram disulfide, 94-37-1

Mercaptoforbindelser:

2-mecaptobenzothiazole, 149-30-4

Dibenzothiazyl disulfide, 120-78-5

Morpholinyl mercaptobenzothiazole, 102-77-2

N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide, 95-33-0

Carbamater:

Zink-diethyldithiocarbamate, 14324-55-1

Zink dibutyldithiocarbamate 136-23-2

Diphenylguanidine 102-06-7