H-sele

Hvad er en H-sele?

H-sele, som sidder på kroppen (EN 361) og anvendes ved standsning af fald er ét af flere områder, hvor der skal bruges seler/seletøj. Støttebælter må aldrig anvendes ved risiko for et fald. Seler skal også anvendes, hvor personer skal sænkes og løftes, f.eks. i brønde, siloer, tanke o.l. evt. kombineret med en bosun stol el.lign. Det er vigtigt at sikre sig, at selen er let at af- og påmontere. Linen skal fastgøres, så brugeren hænger lodret efter et evt. fald.