HACCP - detectable PPE

Hvad er HACCP?

HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points, hvilket kan oversættes til risikoanalyse og kritiske styringspunkter.

PPE og metaldetekterbare produkter - En vigtig gruppe af produkter, der er udviklet specifikt til fødevareindustrien for at let kunne opdages, hvis de går tabt, og dermed beskytter forbrugeren.

Principperne indebærer, at man først skal vurdere hvor i håndteringen af produktet, der er en risiko for, at noget kan gå galt (risikoanalyse). Derefter skal man udarbejde en plan for, hvordan man vil forebygge, at det går galt (HACCP plan med kritiske styringspunkter).

Hvor kommer HACCP fra?

HACCP har sin oprindelse i rumforskningen i USA i 1959, hvor ideen blev skabt i et samarbejde mellem NASA og fødevarevirksomheden Pillsbury Company. På den tid var kvalitetsstyring i fødevareproduktionen hovedsageligt baseret på stikprøvekontrol af slutprodukter. Da astronauterne havde brug for at få 100 % sikre fødevarer med ud i rummet, indså man, at det var nødvendigt med et forebyggende system, der kunne give et højt niveau af sikkerhed, - og herved blev HACCP skabt. HACCP i dag

Siden 1959 har HACCP undergået en udvikling og finpudsning, og HACCP er siden beskrevet i en lang række publikationer, vejledninger og standarder. I 1997 blev Codex Alimentarius Commissionens vejledning om HACCP vedtaget, og det er i den form, HACCP i dag nyder bred international accept. I dag er HACCP et centralt element i et samlet ledelsessystem for styring af fødevaresikkerhed, idet et sådant system består af ledelse, HACCP og GMP (god produktions praksis). HACCP anvendes af alle fødevarevirksomheder i Danmark, det danner bl.a. basis for den lovpligtige egenkontrol i fødevarevirksomheder.I primærproduktionen er HACCP et basiselement i flere kvalitetsstandarder heriblandt DanishGAP, Hedegaard foods "jord til bord" koncept, KIK - Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen m.fl.