Faldsikring & tagsikring

  Faldsikring: Udstyr som sikrer dig i højdenfaldsikring

  "Arbejde i højde" er blandt det farligste på arbejdsmarkedet, da det at falde kan have katastrofale og dødelige konsekvenser. Der er hjælp at hente ved brug af faldsikring, der sikrer eller forhindrer et fald fra højder.

  Manglende sikkerhed ved arbejde på tage, stilladser og stiger er et af de største problemer på det danske arbejdsmarked og afføder flest påbud. Følgerne af manglende procedurer omkring sikkerhed kan udover bøder, føre til dødsfald, alvorlige skader og økonomisk tab for virksomheder. Derfor hjælper vi gerne i valg af faldsikringsudstyr for at minimere dine omkostnigner og øge sikkerheden.

  Faktorer der kan forårsage ulykker:

  • Mangel på personligt faldsikringsudstyr

  • Ukorrekt opbevaring og administration af udstyr, der fører til brug af defekt eller forældet udstyr

  • Mangel på uddannelse af brugerne og ansvarlige

  Hvornår skal man bruge faldsikring?

  Hvornår man skal bruge faldsikring, er et spørgsmål om holdning, vurdering af situationen og de gældende regler.

  Der bør altid foretages en risikovurdeing inden påbegyndelse og undervejs i arbejdet.

  Kategorier af arbejde i højden:

  Hindring af fald

  • Kollektiv sikring (rækværk, stillads, faste installationer mv.)

  Fast sikring

  • Positionering (faste liner, reb med reblås, støttebælte mv.)

  Sikring af fald

  • Personlig sikring (Udstyr med falddæmper)

  Evakuering og hejs

  • (Treben, kran, evakueringshejs)

   

  Hvem har ansvaret?

  Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger til forebyggelse af fald samt faldsikringsudstyr til rådighed.

  Eksempelvis opsætning af stillads, hegn, brug af lift eller personligt faldsikringsudstyr.

  Desuden den nødvendige instruktion i brug af udstyret.

  Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt. 

  Loading ...