Mobile gasdetektorer

  I mange brancher, kan der være potentielle farer, såsom iltmangel, eksplosion fare og giftige gasser. For at beskytte personer og medarbejdere, bør der anvendes bærbare gasdetektorer eller stationære gas alarmerende systemer til kontinuerlig måling, der giver en alarm eller advarsel, så snart der kan opstå fare - så brugeren kan nå at forlade området, eller for eksempel forbedre området med en øget ventilation af et værelse eller rum.


  Bærbare gasdetektorer

  Bærbare detektorer bruges til personlig beskyttelse og skal påmonteres ved Indgangen på områder med gasrelateret risiko. Hvis enheden detekterer farlige niveauer af den pågældende gas, viser den bærbare detektor en måling i realtid og aktiverer både hørbar og visuel alarm


  Gasdetektorer til lukkede rum

  I forbindelse med arbejde i tanke, beholdere, lukkede rum og kloakker anvendes bærbare gasdetektorer til at analysere, om arbejdsmiljøet er sikkert før indtræden, og under arbejdet i området. Bærbare gasdetektorer findes som single- eller multi-gasdetektorer, og de kan konfigureres med forskellige sensorer til måling af de forskellige gasarter, man ønsker at detektere.

  Afhængigt af antallet af sensorer kan udstyret på samme tid detektere og måle:

  - Iltmangel eller forøget iltindhold

  - Eksplosionsfarlige gasser og dampe

  - Giftige gasarter


  Behov for gasdetektorer

  Overvågning af gasser på fabrikker og produktionsanlæg er efterhånden nødvendigt i de fleste brancher.

  Eksplosive gasser anvendes som energi; eksplosive væsker anvendes som råvarer eller halvfabrikata.

  Giftige gasser og dampe forefindes næsten altid i industrielle råvarer; de findes som udledningsgasser.

  For at beskytte produktionen og medarbejderne kræves ofte personlige værnemidler og gasdetektering.


  En gasdetektor kan spare penge og forhindre store ulykke. Utætte gasrør fører ikke blot til højere gasforbrug, men kan også udløse eksplosioner og brande i det værst tænkelige scenarie. Fordi gaslækager ofte er svære at opdage med det blotte øje (for eksempel ved virkelig små hårfine revner)

  Loading ...