Gulvelementer

  Når farlige væsker opbevares må der ved om- og påfyldning ikke opstår tab eller spild, da jorden dermed kan forurenes. Selv ved små mængder kan dette medføre en dyr sanering af undergrunden.

  Gulvelementer fra D-S forhindrer forureninger -ved hjælp af elementerne kan store arealer evt. i produktionen blive tilladte opbevaringsområder. Gulvelementer af stål til opbevaring af antændelige væsker og vandforurenende medier. Gulvelementer af stål opfylder alle krav i henhold til lovgivning for håndtering af grundvandsforurenende medier. Gulvelementerne fremstilles af galvaniseret stål med udtagelig galvaniseret gitterrist. Alle elementer kan også leveres i rustfrit stål.

  Gulvelementer af kunststof har en høj modstandsdygtighed mod syrer, baser og olie.

  Gulvelementer af kunststof (PE) udmærker sig ved deres lave konstruktion. Ved at kombinere flere elementer kan der også beskyttes større arealer. Gulvelementer af kunststof består af et opsamlingskar med dobbelt vægge af polyethylen (PE) og leveres med en galvaniseret gitterrist eller en gitterrist af PE. Hvis du vil udstyre dine lokaler, sørg for at de svarer til lovgivningen for håndtering af grundvandsforurenende medier med den rette opsamlingsvolumen.

  Vi kan tilpasse gulvelementerne præcis efter dit behov.

  På gulvelementer må der køres med løftevogn, gaffeltruck eller lastbil. De er meget robuste, ekstremt holdbare og nemme at montere. Hvis et uheld opstår og der gøres brug af slukningsvand, kan dette tilbageholdes ved hjælp af beskyttelsesbarrierer.

  Loading ...