IBC Palle Tappestationer

  Tappestationer

  Ved hjælp af sikker påfyldning over opsamlingskarret beskytter tappestationerne mod miljøforureninger.


  Sikker aftapning og påfyldning

  Tappestationen består af et opsamlingskar og et tappestativ samt tromle tilbehør.

  Ved opbevaring af farlige væsker og vandforurenende medier kan der forekomme spild og lækage. Med det rette opbevaringsmateriale så som spildbakker/opsamlingskar, øges sikkerheden betydeligt og på den måde forhindres væsken i at komme i kloaksystemet eller jorden, hvis uheldet sker.

  Hvordan kan man så udnytte dette i det daglige arbejde med påfyldning og aftapning?

  Med kun lidt ekstra tilbehør kan du udvide dit opsamlingskar fra D-S til en nyttig tappestation. Et tappestativ, beregnet til liggende tromler, placeres oven på spildbakken og en hane eller pumpe monteres på tromlen. Dermed muliggøres arbejdet, samtidig med at miljøet beskyttes.

  Hvilket materiale?

  Det anvendte materiale på opsamlingskarret og tappestationen afhænger af de væsker der skal opbevares og tappes/påfyldes. Der er en simpel tommelfingerregel: Alt, der smelter ved høje temperaturer, er ikke egnet til opbevaring af brandfarlige medier/væsker, f.eks. PE. Alt der korrosivt påvirker metaller, må ikke opbevares i materialer af stål.

  Som leverandør med det største certificerede sortiment af opsamlingskar/spildbakker tilbyder D-S det rigtige grundlag for enhver tænkelig situation med opbevaring og aftapning.


  • Tappestation af stål med tappestativ af PE til tromler

  • Tappestation af stål til IBC palletanke

  • Tappestation af PE til IBC palletanke


  Afhængigt af kravene kan tappestationer fra D-S være designet til enkelt eller flere tromler og IBC'er. Løsninger op til 3 IBC palletanke i en samlet serie er tilgængelige både i stål samt PE.


  Justerbar beholder til spild/dråber ved aftapning.

  Sikker opbevaring og aftapning.

  Først skal du sørge for at alle sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger følges. Brug kun tilbehør og pumper, der er egnet til den opbevarede væske/medie. For let brændbare væsker er det vigtigt at tage passende Ex-beskyttelsesforanstaltninger og overholde dem. Dette omfatter også Ex-beskyttet arbejdsmaterialer som pumper og jord kabler. Ved håndtering af farlige væsker er det også meget vigtigt at træffe de passende forholdsregler omkring arbejdsmiljøet.

  Loading ...