Tromledepot

  Til små beholdere, tromler og palletanke

  Sikker opbevaring af små beholdere i et miljødepot.

  Depoterne er særligt egnede til opbevaring af farlige væsker i 200-liters standard tromler og IBC-palletanke. I kombination med justerbare hylder er det også muligt at opbevare 60-liters tromler eller små beholdere lodret og vandret. Ekstra installationshylder til små beholdere og tromlebukke til påfyldnings- og doseringsprocesser gør de omkostningsbevidste lagringsløsninger variable til enhver anvendelse. Afhængigt af versionen er et miljødepot godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og brandfarlige væsker (H224-226) eller aggressive kemikalier. Depoterne til de farlige væsker er egnet til udendørs opstilling.

  Sikker opbevaring af farlige væsker

  Da mange forskellige farlige væsker anvendes i virksomheder, er det vigtigt med passende opbevaringsmuligheder. Farlige væsker kræver særlig forsigtighed under opbevaring: Uautoriseret adgang til de oplagrede varer bør undgås, og samtidig skal miljøet og medarbejdere beskyttes mod mulige skader i tilfælde af lækage fra en af de opbevarede beholdere. Miljødepoter til farlige væsker er økonomiske løsninger til at opbevare farlige væsker sikkert og bekvemt i overensstemmelse med loven. Eventuelt kan visse modeller udstyres med teknisk ventilation og elektrisk opvarmning (for at beskytte mod frost). For større lagermængder anbefaler vi vores miljøcontainere samt containere til opbevaring af farlige væsker.

  Miljødepot med praktiske detaljer.

  Miljødepoter til opbevaring af tromler, små beholdere og IBC'er består sædvanligvis af to grundkomponenter: En spildbakke udgør grundlaget for at opfange de flydende farlige væsker i tilfælde af lækage fra en af de opbevarede beholdere. Størrelsen på spildbakken bestemmer den lagerkapacitet, som et miljødepot er tilladt for. De forskellige depoter til farlige medier har en lagerkapacitet fra en 200 liters tromle op til to 1000 liters IBC'er. Den anden væsentlige faktor for et depot er strukturen, som er beregnet til at beskytte de lagrede farlige væsker mod uautoriseret adgang og de opbevarede beholdere fra miljøpåvirkninger. Integrerede låse giver den nødvendige beskyttelse mod uautoriseret adgang. Mange depoter til farlige materialer har en 100mm under-ride højde eller gaffeltruck lommer, så de nemt kan transporteres med gaffeltruck.

  Miljø-depoter

  Miljødepoter til sikker lagring af farlige medier i henhold til loven. Miljødepoter til farlige medier kan bruges til lagring og aftapning af små beholdere, tromler og op til to IBC'er. Depoter til farlige medier er godkendt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H 224 - H 226).

  Dine fordele:

  •     ideelt til aftapning

  •     hylder til smådunke

  •     sikker lagring af aggressive kemikalier

  •     sikker lagring af brændbare væsker

  •     til brug inden- og udendørs

  •     iht. loven og godkendt af DIBt

  •     integreret opsamlingskar

  Vælg mellem depoter med kunststof-låg til lagring af vandforurenende medier og depoter med stål-låg til lagring af antændelige væsker. Låget med gasfjeder letter åbning og lukning af depotet, som fås efter eget valg som galvaniseret eller lakeret version. Depotet er universel anvendelig og vha. reoler er der mange kombinationsmuligheder til liggende og stående opbevaring.

  Loading ...