Høreværn

  Høreværn - Hør efter og bliv sikrethøreværn

  Høreskader er den næst hyppigste anmeldte lidelse på danske arbejdspladser. Høreskader er uoprettelige. Støj kan dæmpes, derfor er brug af høreværn absolut en nødløsning. Er det ikke muligt at begrænse støjen ved hjælp af indkapsling eller afskærmning, må man bruge ørepropper eller høreværn. Ved arbejde med ultralyd er det desuden påkrævet at bruge passende ørekopper eller ørepropper. 

  Nemt at skade - Nemt at beskytte

  I vores hverdag udsætter vi os faktisk for langt større skader end vi er bevidste om. Specielt ser vi ikke farerne for vores hørelse, blot ved daglige rutine opgaver.

  Vedvarende udsættelse for støj over 80 db(A) kan forårsage permanent høreskade og medfører høretab.

  Dette berører altså mange arbejdspladser, f.eks. skal der stilles egnede personlige værnemidler til rådighed for arbejdere i, offentlig service, i barer, lettere industri og forsyningsservice.

  Reglerne!

  • Arbejdstilsynets regler kræver, at høreværn er tilgængelige på arbejdspladsen, hvis støjniveauet overstiger 80 dB(A).

  • Høreværn skal anvendes, hvis støjniveauet overstiger 85 dB(A).

  • Når almindelig tale ikke kan høres på en meters afstand, må støjniveauet anses for at være over 85 dB(A).

  Ingen vej udenom 100% anvendelse

  Høreskade afhænger ikke blot af det aktuelle støjniveau, men også af den tid man udsættes for støjen. 

  Blot fem minutters skødesløshed i løbet af en otte timers arbejdsdag, kan i sidste ende føre til livsvarigt tab af hørelsen.

  Det er netop derfor det er så uhyre vigtigt at anvende høreværn konsekvent og konstant i støjfyldte miljøer.


  Søger du udvidet viden om høreværn og skadelig støj på arbejdspladser så kan du læse mere i vores Academy artikel om høreværn her:

  Læs mere om høreværn her

   

  Loading ...