Sandblæsning

  Hovedbånd til North Commander sandblæser hjelm

  Vare nr: 36-A160210

  130,00 DKK / Stk.

  Gamacher i neopren mod syre, kort model

  Vare nr: 16N-880

  198,00 DKK / Par

  Sandblæsning

  Personlige værnemidler

  Alle personer, der sandblæser eller opholder sig på områder, hvor der sandblæses, skal bære følgende sandblæsningsudstyr som beskyttelse, også selv om opholdet er kortvarigt:

  • Særligt støvafvisende beskyttelsestøj bestående af tætsluttende overtræksdragt.

  • Langskaftede støvler

  • Arbejdshandsker med lange manchetter

  • Luftforsynet åndedrætsværn, enten i form af en hætte der dækker hoved, hals og skuldre og har sikre, tætte slangeforbindelser eller i form af en helmaske plus hætte. Maskeruden skal være særlig modstandsdygtig (resistent glas).

  Beskyttelsestøj til sandblæsning

  Beskyttelsestøj skal rengøres eller skiftes hyppigt, alt efter arbejdets art. Beskyttelsestøj må ikke bæres i spisepauser.

  Hverken den der sandblæser eller andre må opholde sig i en sandblæsningskabine eller i nærheden af arbejdssteder uden åndedrætsværn, før der er sikkerhed for, at det er forsvarligt at arbejde der.

  Der skal desuden altid forefindes en øjenskylleflaske i umiddelbar nærhed af, hvor der sandblæses.

  Sikkerhedsskiltning for sandblæsning

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsområder hvor sandblæsning finder sted, afmærkes med korrekt skiltning.

  17 9028