GHS Faresymboler

    Klassificeringssystemet - og mærkningen af farlige kemiske stoffer - ændres i en overgangsperiode fra 2009-2015 til et system baseret på det globale GHS mærkningssystem (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

    I den forbindelse er udarbejdet retningslinier for de nye faresymboler/etiketters udseende. Form som rombe, rød kant med sort symbol på hvid baggrund.

    Faresymboler kan leveres i 4 størrelser.

    Loading ...