Wall ladders & ladders

    Arbejdstilsynets anvisninger Hvis en facadestige eller lodret lejder er mere end 6 m høj, anviser Arbejdstilsynet, at der monteres rygbøjler med ca. 650 mm diameter fra ca. 2,5 m højde og op til min. 1 m over det niveau, hvor afstigning finder sted.

    Ved stiger over 6 m højde anvises desuden hvileplatforme pr. min. 6 m eller 15 m højde afhængigt af hyppigheden af stigens anvendelse. Stigen skal monteres i en afstand fra væg, så en fod kan nå mindst 200 mm ind over trinet regnet fra trinets forkant.

    D-S Sikkerhedsudstyrs facadestiger overholder AT Arbejdstilsynets anvisninger for stiger til inspektionsveje m.v.

    Loading ...