GHS faresymboler

GHS faresymboler

Opmærkning med GHS faresymboler

De nye GHS faresymboler, trådte i kraft den 1. juni 2015 og har erstattet de gamle faresymboler.

Vi producerer alle de godkendte GHS faresymboler i flere varianter. GHS faresymbolerne kan bruges i næsten alle lande.

Klassificer med GHS Faresymboler De farlige kemikalier inddeles i tre overordnede faregrupper, afhængigt af om de er sundhedsfarlige, miljøfarlige eller fysisk farlige. Der findes ni klassifikationer, og farlige kemikalier skal derfor mærkes med et eller flere af GHS faresymbolerne: Eksplosiv – Gasser under tryk – Akut giftig – Brandnærende – Kronisk sundhedsfare – Miljøfare – Brandfarlig – Ætsende – Sundhedsfare.

Bestil GHS faresymboler hurtigt og nemt her i webshoppen.