Brushes

  Auto Brush medlangt shaft 420 mm

  No. 21-V-522252

  5.59 DKK / Pc.

  Brush lime, medium, 60 × 200 mm

  No. 21-V-3249

  6.37 DKK / Pc.

  Dishwashing brush, 225 mm

  No. 21-V-4290

  2.47 DKK / Pc.

  Nail brush with handle

  No. 21-V-6432

  3.51 DKK / Pc.

  Opvaskebørste, 285 mm, smal

  No. 21-V-4280

  2.86 DKK / Pc.

  Radiatorbørste, 700 mm

  No. 21-V-631216

  5.07 DKK / Pc.

  Short shaft hand brush

  No. 21-V-4189

  8.06 DKK / Pc.

  Stålbørste, 3 rækker

  No. 21-V-633-03

  / Pc.

  Stålbørste, 5 rækker

  No. 21-V-633-05

  / Pc.

  Toilet brush, 380 mm

  No. 21-V-5045

  4.29 DKK / Pc.

  Utility Brush, 270 mm

  No. 21-V-3012

  4.68 DKK / Pc.

  Utility Brush, 270 mm

  No. 21-V-3040

  3.12 DKK / Pc.

  Utility Brush, medium, 265 mm

  No. 21-V-3087

  4.29 DKK / Pc.

  Washing brush, soft, 260 mm

  No. 21-V-5229

  3.51 DKK / Pc.