21-p-2503_2541_plum_plutect_dual_bustest

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. BUS-Test Plutect Dual & Plutect Care www.plum.dk

3. SAMMENFATNING AF TESTEN PÅ Plutect Dual & Plutect Care I testen blev Plutect Dual og Plutect Care testet sammen med 23 andre for os anonyme konkurrerende produkter. Vi ved dog, at alle tyske topproducenter er repræsenteret i testen. I testen er der udover ovenstående også en negativ reference, en positiv reference samt en vaseline. Sammenfatningen i nedenstående fig. viser analyseresultaterne efter 1x påføring af henholdsvis 10% og 15% SDS. Målingerne blev foretaget efter henholdsvis 1 og 5 timers påvirkning. Kendte referencer: Negativ reference Vaseline Plutect Care Positiv reference Plutect Dual 33 34 9 32 22 * % Reduktion Målingen angiver i hvilket omfang cremen evner at reducere den skadelige effekt af SDS. Værdien er gennemsnittet af ef fekten efter 1 og 5 timer. * *

2. Hvad er en BUS test? BUS (Bovine udder skin) = Huden fra et ko-yver Bus test laves for at fastslå beskyttelseseffekten af en beskyttelsescreme. BUS modellen er en IN-Vitro* model der pga. udførelsen kommer meget tæt på IN-Vivo** modellen. BUS testen går ud på, at yveret fra en nyslagtet ko isoleres og gennemstrømmes med en oxyderet opløsning (se fig. 1 & 2) Herigennem opretholdes yverets hudcellefunktioner i mere end 8 timer hvilket sikrer troværdige testresultater der kan sammenlignes med målinger og tests på menneskets hud. Fig. 1 Koyveret er isoleret og klar til at bruge. Tal og bogstaver repræsenterer de produkter der testes. Fig. 2. Grafisk afbildning af opstilling der viser perfunderingen (gennemstrømningen) af ko-yveret. Skadesstoffet SDS (sodium dodecyl sulfate = natrium lauryl sulfate) påføres yveret og der laves biopsi*** efter forskellige tidsforløb - henholdsvis ½, 1 og 5 timer. Parallelt foretages også biopsi af ubehandlede områder af yveret. Analysen af beskyttelsescremen foretages ved at cremen påføres yveret inden SDS og efterfølgende behandles efter ovennævnte metode. Analyserne der laves efter de opgivne tidsforløb vurderer på, i hvor høj grad beskyttelsescremen hæmmer den skadelige effekt af SDS. En afgørende fordel ved dette system i forhold til andre testmodeller der også bruger dyrehud, er den meget stærke lighed mellem hudens opbygning hos mennesker og et koyver. * In Vitro = (latinsk for ”i glas”)en test der laves kunstigt i et laboratorium ** In Vivo = (latinsk for ”i live”) en test der foretages m ed rigtige forsøgspersoner (f.eks. vores egen Albuevasketest) *** Biopsi = en medicinsk test som involverer fjernelse og under søgelse af celler eller væv fra levende organismer til undersøgelse

4. Opfølgning på ovenstående graf: 33 - Negativ referencen Har ingen reducerende effekt på skadens omfang efter påføring af 10% SDS. Viser dog en reducerende effekt på 46% efter påføring af 15%. 34 – Vaseline Viser en lille reducerende effekt på under 10% efter påføring af 10% SDS. Reduceringseffekten øges dog til ca. 35% efter påføring af 15% SDS. 9 – Plutect Care Reducerer skadens omfang med 77% efter påføring af 10% SDS. 32 – Positiv referencen Reducerer skadens omfang med ca. 82% efter påføring af 10% SDS og med 78% efter 15% SDS. 22 – Plutect Dual Testvinder – reducerende effekt på 95% - gælder både efter påføring af 10% SDS og 15% SDS. Samlet konklusion: Plutect Care dokumenteres som et stabilt og virksomt produkt der yder en god beskyttelse der ligger højere end gennemsnittet for alle undersøgte produkter i testen. Plutect Dual dokumenteres som et meget virksomt og stabilt produkt der yder en meget god beskyttelse. Dvs. den reducerer den skadelige effekt af SDS på huden med 95% og er det mest effektive af samtlige testede produkter. Ovenstående er en sammenfatning af BUS testene på Plutect Care og Plutect Dual udført af Dr. W. Pittermann. Originaldokumenterne er på tysk og kan rekvireres ved henvendelse. 15.08.2007

Views

 • 530 Total Views
 • 443 Website Views
 • 87 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+