21_p_3855_3857_desinfektion_85%_en1500_test

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2. Udsteder: JL Laboratoriechefen Udgave: 1.1 Erstatter: 1.0 Dato: 14-03-2005 K:glp\analyse og test\f-30-145-2 Skema til tælling af plader (EN 1500) Koncentration af Test-suspention 10 7 Dag 1 10 8 Dag 1 10 9 Dag 1 10 7 Dag 2 10 8 Dag 2 10 9 Dag 2 Kontrol Dato test. E. coli (K12), NCTC 10538 33 , 20 (X = 27 ) 5 , 3 (X = 4 ) 0 , 1 (X = 1 ) 33 , 20 (X = 27 ) 5 , 3 (X = 4 ) 0 , 1 (X = 1 ) OK JL 08-06-05 Tællekrav : Plader med cfu < 300. Dag 2: Der tælles kun kolonier hvor der er adskillelse (frie kolonier). X = gennemsnit

5. Udsteder: JL Laboratoriechefen Udgave: 1.1 Erstatter: 1.0 Dato: 14-03-2005 K:glp\analyse og test\f-30-145-5 Skema til statistisk beregning (EN 1500) Tabel til log reduktion faktorer for test og reference. Dato: 08-06-2005 Reference: 60 % (V/V) 2-Propanol Testprodukt: Hånddesinfektion 85% Proband nr. log x log y log z log x log y log z 1 5,92 2,82 3,10 6,38 2,16 4,22 2 6,29 2,34 3,95 5,99 3,11 2,88 3 6,02 3,78 2,24 6,43 2,95 3,48 4 6,41 2,77 3,64 6,36 2,71 3,65 5 6,04 2,57 3,47 6,05 2,61 3,44 7 6,01 3,22 2,79 6,31 3,26 3,05 8 6,06 3,22 2,84 5,88 2,99 2,89 9 5,56 2,38 3,18 6,35 2,23 4,12 10 6,53 3,50 3,03 6,38 3,27 3,11 12 6,73 3,26 3,47 6,40 3,07 3,33 13 6,13 2,07 4,07 6,39 2,32 4,07 14 6,44 2,77 3,67 6,32 2,61 3,71 15 6,37 2,84 3,53 6,38 2,31 4,07 X 6,19 2,93 3,31 6,27 2,79 3,54 S 0,32 0,48 0,49 0,19 0,37 0,45 N 13 13 13 13 13 13 log x = log før værdi X = gennemsnit log y = log efter værdi S = standard afvigelsen log z = log reduceringsfaktor N = antal gennemførte Krav: Hvis ikke alle reduktioner på prøve er større end på reference, kontrolleres resultaterne efter Wilcoxon (F-30-145-6). Gennemsnitlig før ref./test skal være > log 5,00. Proband nr. 6 og 11 er taget ud af testen da deres reduktionsværdier ligger langt under krav.

3. Udsteder: JL Laboratoriechefen Udgave: 1.1 Erstatter: 1.0 Dato: 14-03-2005 K:glp\analyse og test\f-30-145-3C Skema til tælling af plader (EN 1500) Før og efter værdier for Test-produkt. Total. Test dato: 08-06-2005 Testprod ukt: Hånddesinfektion 85% Konc. suspention: 5,56 X 10 8 Før testværdier Efter testværdier Probant nr. 10 4 Total 10 5 Total 10 0 Total 10 1 Total 10 2 Total 1 Højre, Venstre 202 , 238 (X = 220 ) 31 , 21 (X = 26 ) 80 , 97 (X = 89 ) 14 , 13 (X = 14 ) 2 , 1 (X = 2 ) 2 Højre, Venstre 58 , 74 (X = 66 ) 9 , 14 (X = 13 ) >300, >300 (X = >300 ) 95 , 159 (X = 127 ) 9 , 16 (X = 13 ) 3 Højre, Venstre 277 , 272 (X = 275 ) 35 , 17 (X = 26 ) >300, >300 (X = >300 ) 51 , 103 (X = 77 ) 13 , 7 (X = 10 ) 4 Højre, Venstre 173 , >300 (X = 173 ) 20 , 38 (X = 29 ) >300, >300 (X = >300 ) 40 , 28 (X = 34 ) 10 , 4 (X = 7 ) 5 Højre, Venstre 51 , 117 (X = 84 ) 5 , 22 (X = 14 ) >300, >300 (X = >300 ) 39 , 25 (X = 32 ) 10 , 0 (X = 5 ) 6 Højre, Venstre 21 , 46 (X = 34 ) 5 , 2 (X = 4 ) >300, >300 (X = >300 ) 150 , 27 (X = 89 ) 23 , 8 (X = 16 ) 7 Højre, Venstre 215 , 92 (X = 154 ) 32 , 17 (X = 25 ) >300, >300 (X = >300 ) 230 , 89 (X = 160 ) 31 , 9 (X = 20 ) 8 Højre, Venstre 131 , 52 (X = 92 ) 5 , 7 (X = 6 ) >300, >300 (X = >300 ) 112 , 80 (X = 96 ) 15 , 4 (X = 10 ) 9 Højre, Venstre 111 , 240 (X = 176 ) 21 , 33 (X = 27 ) >300, >300 (X = >300 ) 29 , 19 (X = 24 ) 1 , 1 (X = 1 ) 10 Højre, Venstre 217 , 240 (X = 232 ) 19 , 30 (X = 25 ) >300, >300 (X = >300 ) 180 , 201 (X = 191 ) 16 , 22 (X = 19 ) 11 Højre, Venstre 49 , 43 (X = 46 ) 2 , 4 (X = 3 ) >300, >300 (X = >300 ) >300, >300 (X = >300 ) >300 , 42 (X = 42 ) 12 Højre, Venstre 226 , >300 (X = 226 ) 31 , 25 (X = 28 ) >300, >300 (X = >300 ) >300 , 24 (X = 24 ) 40 , 2 (X = 21 ) 13 Højre, Venstre 183 , 189 (X = 186 ) 26 , 34 (X = 30 ) >300, >300 (X = >300 ) 27 , 17 (X = 22 ) 2 , 2 (X = 2 ) 14 Højre, Venstre 121 , 304 (X = 213 ) 19 , 22 (X = 21 ) >300, >300 (X = >300 ) 18 , 88 (X = 53 ) 1 , 5 (X = 3 ) 15 Højre, Venstre 192 , 238 (X = 215 ) 24 , 28 (X = 26 ) >300, >300 (X = >300 ) 44 , 17 (X = 31 ) 2 , 1 (X = 2 ) Tællekrav : Plader med cfu < 300. Dag 2: Der tælles kun kolonier hvor der er adskillelse (frie kolonier). Understreget = brugt tal i beregninger X = gennemsnit

4. Udsteder: JL Laboratoriechefen Udgave: 1.1 Erstatter: 1.0 Dato: 14-03-2005 K:glp\analyse og test\f-30-145-4C Skema til tælling af plader (EN 1500) Før og efter værdier for Referenceprodukt. Total. Test dato: 08-06-2005 Referenc eprodukt: 60% (V/V) 2-Propanol Konc. suspention: 5,56 X 10 8 Før test værdier Efter test værdier Proband nr. 10 4 Total 10 5 Total 10 0 Total 10 1 Total 10 2 Total 1 Højre, Venstre 59 , 56 (X = 58 ) 9 , 12 (X = 11 ) >300 , 184 (X = 184 ) 215 , 29 (X = 122 ) 9 , 2 (X = 6 ) 2 Højre, Venstre >300 , 110 (X = 110 ) 39 , 16 (X = 28 ) >300 , 260 (X = 260 ) 33 , 27 (X = 30 ) 0 , 2 (X = 1 ) 3 Højre, Venstre 39 , 186 (X = 113 ) 3 , 16 (X = 10 ) >300 , >300 (X = >300) >300 , 290 (X = 290 ) 152 , 29 (X = 91 ) 4 Højre, Venstre 226 , 271 (X = 249 ) 24 , 29 (X = 27 ) >300 , >300 (X = >300) 81 , 37 (X = 59 ) 7 , 5 (X = 6 ) 5 Højre, Venstre 95 , 20 (X = 58 ) 31 , 1 (X = 16 ) >300 , 126 (X = 126 ) 81 , 17 (X = 49 ) 4 , 6 (X = 5 ) 6 Højre, Venstre 21 , 15 (X = 18 ) 3 , 0 (X = 2 ) >300 , >300 (X = >300) 68 , 71 (X = 70 ) 17 , 7 (X = 12 ) 7 Højre, Venstre 147 , 123 (X = 135 ) 6 , 8 (X = 7 ) >300 , >300 (X = >300) 211 , 72 (X = 142 ) 30 , 7 (X = 19 ) 8 Højre, Venstre 87 , 110 (X = 99 ) 9 , 16 (X = 13 ) >300 , >300 (X = >300) 63 , 126 (X = 95 ) 27 , 20 (X = 24 ) 9 Højre, Venstre 29 , 17 (X = 23 ) 8 , 2 (X = 5 ) >300 , >300 (X = >300) 8 , 12 (X = 10 ) 6 , 1 (X = 4 ) 10 Højre, Venstre >300 , 301 (X = 301 ) 41 , 32 (X = 37 ) >300 , >300 (X = >300) >300 , 282 (X = 282 ) 34 , 37 (X = 36 ) 11 Højre, Venstre 41 , 27 (X = 34 ) 4 , 1 (X = 3 ) >300 , >300 (X = >300) >300, 49 (X = 49 ) 97 , 8 (X = 53 ) 12 Højre, Venstre >300, >300 (X = >300 ) 50 , 57 (X = 54 ) >300 , >300 (X = >300) 243 , 62 (X = 153 ) 36 , 6 (X = 21 ) 13 Højre, Venstre 165 , 111 (X = 138 ) 13 , 13 (X = 13 ) >300 , 55 (X = 55 ) 28 , 12 (X = 20 ) 1 , 1 (X = 1 ) 14 Højre, Venstre 289 , 238 (X = 264 ) 28 , 30 (X = 29 ) >300 , >300 (X = >300) 36 , 104 (X = 70 ) 4 , 5 (X = 5 ) 15 Højre, Venstre 271 , 296 (X = 284 ) 19 , 17 (X = 18 ) >300 , >300 (X = >300) 33 , 44 (X = 39 ) 6 , 13 (X = 10 ) Tællekrav : Plader med cfu < 300. Dag 2: Der tælles kun kolonier hvor der er adskillelse (frie kolonier). Understreget = brugt tal i beregninger X = gennemsnit

6. Udsteder: JL Laboratoriechefen Udgave: 1.0 Erstatter: Dato: 01-02-2005 K:glp\analyse og test\f-30-145-6 Skema til statistisk beregning (EN 1500) Tabel til beregning af statistisk signifikans. Dato: 08-06-2005 log RF Nummerering af forskel: Proband nr. log R log P Difference R-P Uden fortegn Med fortegn 1 3,10 4,22 - 1,12 12 - 12 2 3,95 2,88 + 1,07 11 + 11 3 2,24 3,48 - 1,24 13 - 13 4 3,64 3,65 - 0,01 1,5 - 1,5 5 3,74 3,44 + 0,03 3 + 3 7 2,79 3,05 - 0,26 8 - 8 8 2,84 2,89 - 0,05 5 - 5 9 3,18 4,12 - 0,94 10 - 10 10 3,03 3,11 - 0,08 6 - 6 12 3,47 3,33 + 0,14 7 + 7 13 4,06 4,07 - 0,01 1,5 - 1,5 14 3,67 3,71 - 0,04 4 - 4 15 3,53 4,07 - 0,54 9 - 9 log RF = log reduceringsfaktor log R = log reduceringsfaktor reference Sum af nummerering (+): 21 log P = log reduceringsfaktor prøve Sum af nummerering (-): 70 Krav: Summen af positive nummerering må ikke være større end tallet opslået i Wicoxon’s tabel. Signifikansniveau er sat til 0,1 for desinfektionsmidler. Resultat: 13 probander har gennemført testen. Krav for 13 probander er at summen af positive rang skal være ≤ 26. Idet 21 ≤ 26 er Hånddesinfektion 85% signifikant mere effektiv end referencen. Wilcoxon’s tabel Signifikansniveau Antal gennemførte 0,1 0,05 0,01 12 12 17 9 13 26 21 12 14 31 25 15 15 36 30 19

Views

 • 452 Total Views
 • 388 Website Views
 • 64 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+