35-p-mt7h7a4_vejledning

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. Ændre instillinger i Sub menuen Juster Squelch, dvs. støjspærre I positionen ”Sub menu”; Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”Squelch” ”Squelch” Hold + og – inde samtidigt i 1 sek ”Sub menu” 1 sek I positionen ” Sub channel ” Indstil Sub channel, dvs. underkanaler Ændre sendestyrken på kommunika- tionsradioen I positionen ”Sub menu”; Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”Sub channel” I positionen ”Sub menu”; Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”Power” ”Power” ” Sub channel ” I slukket tilstand; Hold ON/OFF/Mode og PTT-knappen på venstre side inde i 2 sek Restore Factory Default 2 sek ”Setup menu” 3M a/s , 3Mkundeservicedk@mmm.com, tlf: +45 43480179, www. 3Msikkerhed.dk For mere information om 3M Peltor LiteCom Plus, se brugervejledningen 2 sek Tryk på + eller – for at justere støjspærren Støjspærren anvendes for at at lukke støjen ude som opstår, når der ingen sender er. Start med niveau 1 og fortsæt til støjen ikke kan høres længere. Undermenuen indeholder mindre almindelige funktioner. Tryk på Flere brugere kan dele Tryk på + eller – for at vælge underkanal Flere brugere kan dele samme kanal ved at være opdelt på subkanaler. Brugere med forskellige subkanaler hører ikke hinanden, men kanalen er optaget uanset hvem på kanalen der sender. Tryk på + eller – for at vælge høj eller lav sendestyrke Højt niveau, lang rækkevidde. Lavt niveau, mindre rækkevidde og mindre batteriforbrug. Vælg lavt niveau hvis rækkevidden er tilstrækkelig. Hold PTT-knappen på venstre side inde i 2 sek. Sluk. Tryk 9 gange på ON/OFF/Mode x 9 ”Restore Factory Default” 2 sek ”Restore Factory Default” , 3Mkundeservicedk@mmm.com, tlf: +45 43480179, www. 3Msikkerhed.dk brugervejledningen som findes i æsken med høreværnet og på www.3M.dk/LiteC om x 9

1. Vejledning til 3M Peltor LiteCom Plus Tænd og sluk Vælg kanal på kommunika- tionsradioen Indstil VOX, Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”Channel” For at tænde; Hold ON/OFF/Mode inde i 2 sek ”Power on” 2 sek Tryk på ”VOX” ”Channel” Indstil VOX, dvs. hvor følsom stemmestyring du vil have Sluk VOX, dvs. sluk stemmestyring Juster volumen på kommunika- tionsradioen Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”VOX” Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”Radio volume” ”Radio volume” Tryk 2 gange på PTT-knappen x 2 ”VOX off” ”VOX” Juster surround volume Yderligere funktioner findes på bagsiden af dette vejle dning Tryk på ON/OFF/Mode et par gange til stemmen siger ”Surround volume” ”Surround volume” Vejledning til 3M Peltor LiteCom Plus DK Tryk på + eller – for at vælge kanal OBS! Alle brugere som skal kunne høre hinanden skal have samme kanal installeret. 2 sek For at slukke; Hold ON/OFF/Mode inde i 2 sek ”Power off” Tryk på – knappen Med VOX starter du transmissionen automatisk når du snakker, i stedet for at holde taleknappen inde. Placér mikrofonen 1-3 mm fra munden. Tryk på – knappen for at kunne anvende en lavere stemme og + knappen for at få en højere stemme Tryk på + eller – for at justere radiovolumen ”Radio volume” anvendes for at justere volumen på lyden fra kommunikationsradioen. Tryk 2 gange på PTT-knappen x 2 Sluk stemmestyring, når du midlertidigt er i et mere støjende miljø, for at støjen ikke vil starte transmissionen automatisk. ”VOX on” Tryk på + eller – for at justere surroundvolumen ”Surround volume” anvendes for at høre omgivende lyd

Views

 • 353 Total Views
 • 315 Website Views
 • 38 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+