3m-adflo-p-filter-ce-user-advisory_with-illustrations-(dan) (9)

3m Adflo Speedglas CE godkendelse

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. Nedenstående illustration viser korrekt filterhåndtering. Selvom vi ved, at de fleste brugere behandler produkterne forsigtigt og professionelt, som de forventes at gøre – og vi ikke har modtaget nogen klager fra kunder herom – udsender vi for en si kkerheds skyld denne meddelelse . Ved korrekt behandling og isæt ning vil partikelfilt e ret ikke være udsat for dette problem. Venligst informer alle brugere af 3M Adflo partikelfilter om korrekt håndtering, og opbevar denne meddelese sammen med brugsanvisningen for systemet. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte 3M Regulatory & Techical Service Specialist Klaus Plum på tlf. +45 51 85 64 11 eller kplum@mmm.com Venlig hilsen Klaus Plum 3M PSD Regulatory & Techical Service Specialist Revnet filtermateriale

1. 3M Personal Safety Division Hannemanns Allé 53, DK - 2300 København S København, den 2 . november 2015 3M™ Adflo™ Partikelfilter P (837010) er designet til brug sammen med et Adflo™ turbodrevet åndedrætsværn og godkendte hoveddele og luftslanger som et komplet filtrerende åndedrætsværn med turboenhed. Med denne meddelelse ønsker vi at understrege, at disse produkter, ligesom alt andet avanceret udstyr, skal behandles med omhu og ikke misligholdes. En nylig intern afprøvning har vist, at uhensigtsmæssig håndtering kan forårsage revner i filtret, især hvis der udøves et kraftigt tryk mod det indvendige gitter på filter et . Uhensigtsm æssig håndtering kunne for eksempel være , at holde flere filterpatroner i én hånd og trykke på gitteret med fingrene for at holde sammen på filtrene, isæt ning af filt e ret i filterholderen med vold, at skubbe på gitteret med fingre ne eller spidse genstande, mens filt e ret sættes i eller at tabe filte ret fra en vis højde. Bemærk, at revner i filterm aterialet m uligvis ikke umiddelbart kan ses, da de kan sidde under det yd re gitter (på den modsatte side når du sætter filter et ind i filterholderen). Et tip til korrekt håndtering af filtre er , at holde filteret i hjørnerne, og kun et filter ad gangen. 3M anbefaler også, at der ved isæt ning af filte ret kun trykkes på rammen og IKKE på selve gitteret. Hvis ikke filtre behandles korrekt, kan filtermaterialet krakele re, med potentiel filterlækage til følge. Nedenstående illustrationer viser hvordan filtre IKKE skal håndteres. BRUGER MEDDELELSE 3M™ Adflo™ Partikelfilter P Produkt nr.: 837010

Views

 • 999 Total Views
 • 839 Website Views
 • 160 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 3 185.181.116.155