True

3M assortment guide

ID: 1109
Views
161 Total Views
0 Members Views
161 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

8. 3M a/s Personal Safety Division Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Tlf.: 43 48 01 79 E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com www.3Msikkerhed.dk 3M, Cool Flow, Aura, Versaflo, Jupiter og Adflo er varemærker ejet af 3M. Genbrug venligst. Trykt i Sverige. © 3M 2015. Alle rettigheder forbeholdes. BR65 187-1 DK 150122

1. Sortiments- guide Det gælder dit helbred 3M Personal Safety Division Åndedrætsværn

2. Filtrerende støvmaske Beskyttelse med individuel tilpasning. Beskytter mod støv og partikler, dækker næse, mund og hage. Halv- og helmaske Afhængig af det valgte filter beskytter halv- og hel - masker mod partikler, gasser og dampe. En halvmaske dækker næse, mund og hage. En helmaske dækker hele ansigtet. at vælge det rigtige åndedrætsværn Vi hjælper dig med til dine behov Valget af åndedrætsværn afhænger af mange faktorer, for eksempel forurening, koncentration og ekspo - neringstid. Uanset hvilken beskyttelse, der er brug for, så er komforten afgørende. Billederne viser forskellige typer af åndedrætsværn. 3M har mange forskellige typer åndedrætsværn i sortimentet, og derfor kan vi hjælpe dig med at træffe det bedste valg. Turbo åndedrætsværn Beskytter afhængig af det valgte filter mod støv, gasser, dampe og lugte. En ventilatorenhed suger luften ind og filtrerer den, hvorefter den rensede luft føres gennem en slange ind i hoveddelen. Trykluftforsynet åndedrætsværn Beskytter også mod høje koncentrationer af farlig for - urening og lugtfri gasser. Giver konstant, regulerbar tilførsel af frisk luft direkte ind i hoveddelen. Kræver trykluft af åndemiddelkvalitet.

6. 3M Versaflo S-serien hoveddele Integreret hovedbånd Komforthovedbånd med udskiftelig hætte Art.nr. S-133 S S-133 L 1. Vælg hoveddel 2. Vælg lufttilførsel 3. Vælg filter Turbo med partikelfilter Versaflo TR-300 Filter til Versaflo TR-300 Versaflo TR-300 Jupiter Turbo med gas- og partikelfilter Jupiter Filter til Jupiter Art.nr. Filtertype 4500025P Partikelfilter 4530025P A2P 4561825P ABE1P 4530925P A2BEK1P 4610002 Forfilter Art.nr. Tilbehør BT-30 Luftslange TR-330 Standardbatteri TR-332 Heavy Duty batteri TR-341E Batterioplader Art.nr. Tilbehør BT-30 Luftslange 0030058P Batterioplader 0070063P 4 timers batteri NiMH 0070064P 8 timers batteri NiMH 0851200P NiMH inkl. Ex-overtræk til turboenheden Art.nr. S-333 S S-333 L Art.nr. S-433 S S-433 L Art.nr. S-533 S S-533 L Art.nr. S-655 S-657 S-757 S-855E Art.nr. Startsæt Versaflo TR-315E Indeholder: Jupiter Turbo, A2P-filter, forfilter, luftslange, komfort - bælte, kalibreringsrør og luftstrømsindikator, 8 timers batteri (NiMH) og batterioplader. Art.nr. Startsæt JP-RTU-01 Art.nr. Filtertype TR-3600 Forfilter TR-3710E Partikelfilter TR-3800E Partikelfilter og organiske dampe under GV TR-3820E Partikelfilter, HF og sure gasser under GV Indeholder: TR-302E Turbo, partikelfilter, forfilter, standardbælte, flow- indikator, Heavy Duty batteri, batterioplader inkl. opladningsplade og selvjusterende luftslange. 1. 2. 3. har brug for lufttilførsel Når du Vælg den rigtige kombination!

7. 3M Versaflo M-serien hoveddele Visir M ­ 100 Visir med hjelm M ­ 300 Visir med hjelm og kappe M ­ 400 Art.nr. Tilbehør BT-30 Luftslange 0030058P Batterioplader 0070063P 4 timers batteri NiMH 0070064P 8 timers batteri NiMH 0851200P NiMH inkl. Ex-overtræk til turboenheden Art.nr. S-655 S-657 S-757 S-855E Art.nr. M-106 M-107 Art.nr. M-306 M-307 Art.nr. M-406 M-407 Turbo med gas- og partikelfilter Adflo Art.nr. H837730 Indeholder: Adflo turboenhed, QRS selvjusterende luftslange, adapter, bælte, oplader og standardbatteri. Adflo turboenhed er ikke godkendt til brug med S-seriens hoveddele. Trykluftregulator Versaflo V-500E Art.nr. V-500E Indeholder: Regulator med bælte uden nippel. Filter til Adflo Art.nr. Filtertype H836010 Forfilter H837542 A2 H837242 ABE1 H837010 Partikelfilter H837110 Lugtfilter Aircare filterpanel til Versaflo V-500E Tilbehør BT ­ 922: Sprayskydd BT ­ 926: Skyddsöverdrag till BT ­ 40, värme ­ och flamskyddat För EX ­ klassade miljöer Partiklar + gas & ånga Adflo Art.nr. Tilbehør Anvendes til hoveddel H836000 Gnistfang H837620 Standardbatteri H837621 Heavy Duty batteri H833101 Batterioplader H834016 Selvjusterende luftslange M-100 og M-300 H834017 Heavy Duty luftslange M-100 og M-300 H834008 Luftslange M-400 Filter udskiftningskit Art.nr. ACU-10 Filterpanel Art.nr. ACU-03 ACU-04 10 m slange Art.nr. 3080030P 7,5 m slange Art.nr. 3080040P Slanger til Versaflo V-500E 1. 2. 3. har brug for lufttilførsel

3. Type/farvekode Anvendelse A Brun Mod organiske gasser/dampe fra stoffer med kogepunkt over 65 °C. AX Brun Mod gasser/dampe fra organiske stoffer med lavt kogepunkt på 65 °C eller derunder. A + formaldehyd Brun/olivengrøn Mod organiske gasser/dampe fra stoffer med kogepunkt over 65 °C samt formaldehyd. B Grå Mod uorganiske gasser/dampe. E Gul Mod sure gasser/dampe. K Grøn Mod ammoniak og aminer. HgP3 Hvid/rød Mod dampe af metallisk kviksølv og partikler – også mod klor. Gasser og dampe Gasser og dampe er usynlige forurenende stoffer i luften, der ofte har en lugt. Gasser er ofte forbundet med kemiske processer, og de kan hurtigt og ubemærket bevæge sig langt væk fra deres kilde. Dampe er stoffer, der er fordampet fra flydende eller fast form. Dampe kan fx. findes, hvor der er opløsningsmidler og maling. Farverne og bogstaverne angiver filter­ typerne. Der er to klasser, hvor klasse 1 kan anvendes i koncentrationer op til 1000 ppm og klasse 2 op til 5000 ppm. Der er også multifiltre, der beskytter mod flere forskellige typer gasser, f.eks. ABEK. Gas-/dampfilter Partikelfilter Filterklasse Anvendelse P1 Lave koncentrationer af støv samt olie- og vandbaseret tåge. Bør ikke anvendes erhvervsmæssigt. Nominel beskyttelsesfaktor 4. P2 Moderate koncentrationer af støv og olie- eller vandbaseret tåge. Nominel beskyttelsesfaktor 10. P3 Høje koncentrationer af støv og olie- eller vandbaseret tåge. Bruges ved håndtering af giftige eller kræftfremkaldende partikler, bakterier og vira. Nominel beskyttelsesfaktor 50. Støv og partikler Støv dannes, når faste materialer edbrydes, f.eks. ved slibning, polering og boring. Til beskyttelse mod støv og partikler anvendes filtre med forskellige filterklasser. Filterklassen beskriver kun koncentrationen af de partikler, du beskytter dig mod. De beskriver ikke størrelsen af partiklerne. Hvis beskyttelsesfaktoren er 10, så er luften inde i åndedrætsværnet i princippet 10 gange renere end omgivelsesluften. S-serien M-100 M-300 M-400 3A 2B 3B 3B Trykluft V-500 Beskyttelsesklasse Systemgodkendelse i henhold til EN 14594. Dette betyder, at hele systemet med regulator, slange og hoveddel er testet sammen for at opnå en bestemt beskyttelsesklasse. Beskyttelsesklasse Systemgodkendelse i henhold til EN 12941. Dette betyder, at hele systemet med ventilator, slange og hoveddel er testet sammen for at opnå en bestemt beskyttelsesklasse. Turboenhed Hoveddel S-serien Hoveddel M-100 Hoveddel M-300 Hoveddel M-400 TR-300 TH3 TH2 TH3 TH3 Jupiter TH3 TH2 TH2 TH3 Adflo TH2 TH2 TH2 Beskyttelsesklasse Nominel beskyttelsesfaktor TH2 50 TH3 500 Sortiments- guide Beskyttelsesklasse Nominel beskyttelsesfaktor 2 50 3 200 Beskyttelsesklasse Holdbarhedskrav A Lavere B Højere

4. Hvilken forurening skal jeg beskytte mig mod? Kortlæg risici! Vurder risici! Vælg det korrekte åndedrætsværn! Tilpas åndedrætsværnet! 3M Filtrerende støvmasker/Filterklasse P2 3M Filtrerende støvmasker/Filterklasse P3 3M Halvmasker med fastemonterede filtre/4000-serien 9322+ Aura 9320+ Aura 8322 8320 9332+ Aura 9330+ Aura 8833 8835 4251 4255 4277 4279 6051/6055 6057/6059 5935D + 501 2125 2135/6035 6096 6099 Beskyttelsesklasse FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP3 FFP3 FFP3 FFP3 FFA1P2 FFA2P3 FFABE1P3 FFABEK1P3 A1/A2 ABE1/ABEK1 P3 P2 P3 A1 HgP3 AXP3 ABEK2P3 3M Cool Flow* • • • • • Type Fleksibel Fleksibel Kopformet Kopformet Fleksibel Fleksibel Kopformet Kopformet Filterudskiftning * 3 Øget vejrtrækningsmodstand Øget vejrtrækningsmodstand Øget vejrtrækningsmodstand eller lugt inde i masken Lugt inde i masken Øget vejrtrækningsmodstand inde i masken Øget vejrtrækningsmodstand eller lugt inde i masken Støv og partikler Slibning/polering/boring • • • • • • • • • • Træstøv • • • • • • • • • • Støv af hårdt træ • • • • • Stenstøv • Vandbaseret maling • • • • • • • • • • Arbejde med isolering • • • • • • • • • • Svampesporer • • • • • Bakterier og virus • • • • • Pollen • • • • • Giftige/kræftfremkaldende partikler • • • • Gasser og dampe Lakering/limning/fjernelse af maling * 2 • • • • • • Støv + partikler + gasser og dampe Opløsningsmiddelbaseret maling* 2 • • • • * 1 • * 1 Pesticider/insekticider • • • * 1 • * 1 Ammoniak/aminer • • Gælder 6059 • Kviksølvgasser • Acetone • * 2 Brandrøg • Hovedbåndets farve eller printets farve på udåndingsventilen på de filtrerende støvmasker, blå (FFP2) eller rød (FFP3), angiver filterklassen. Vælg det rigtige åndedrætsværn! skal jeg beskytte Hvilken forurening mig mod?

5. Hvilken forurening skal jeg beskytte mig mod? Kortlæg risici! Vurder risici! Vælg det korrekte åndedrætsværn! Tilpas åndedrætsværnet! 3M Filtrerende støvmasker/Filterklasse P2 3M Filtrerende støvmasker/Filterklasse P3 3M Halvmasker med fastemonterede filtre/4000-serien 9322+ Aura 9320+ Aura 8322 8320 9332+ Aura 9330+ Aura 8833 8835 4251 4255 4277 4279 6051/6055 6057/6059 5935D + 501 2125 2135/6035 6096 6099 Beskyttelsesklasse FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP3 FFP3 FFP3 FFP3 FFA1P2 FFA2P3 FFABE1P3 FFABEK1P3 A1/A2 ABE1/ABEK1 P3 P2 P3 A1 HgP3 AXP3 ABEK2P3 3M Cool Flow* • • • • • Type Fleksibel Fleksibel Kopformet Kopformet Fleksibel Fleksibel Kopformet Kopformet Filterudskiftning * 3 Øget vejrtrækningsmodstand Øget vejrtrækningsmodstand Øget vejrtrækningsmodstand eller lugt inde i masken Lugt inde i masken Øget vejrtrækningsmodstand inde i masken Øget vejrtrækningsmodstand eller lugt inde i masken Støv og partikler Slibning/polering/boring • • • • • • • • • • Træstøv • • • • • • • • • • Støv af hårdt træ • • • • • Stenstøv • Vandbaseret maling • • • • • • • • • • Arbejde med isolering • • • • • • • • • • Svampesporer • • • • • Bakterier og virus • • • • • Pollen • • • • • Giftige/kræftfremkaldende partikler • • • • Gasser og dampe Lakering/limning/fjernelse af maling * 2 • • • • • • Støv + partikler + gasser og dampe Opløsningsmiddelbaseret maling* 2 • • • • * 1 • * 1 Pesticider/insekticider • • • * 1 • * 1 Ammoniak/aminer • • Gælder 6059 • Kviksølvgasser • Acetone • * 2 Brandrøg • Halvmasker med udskiftelige filtre 6000-serien 6200 M 6300 L 7500-serien 7501 S 7502 M 7503 L 7500-serien Startpakke M 7523MF Startpakke L 7523LF 6098 6700 S 6800 M 6900 L Helmaske med udskiftelige filtre/6000-serien 6500QL 6501QL S 6502QL M 6503QL L Fleksibel konstruktion med 3-flader Konstruktionen giver bedre komfort, pasform og kommunikationsmuligheder – inklusive komfor ­ ten fra en fleksibel maske. * 3M Cool Flow udåndingsventil En effektiv udåndingsventil, som letter udåndingen og minimerer risikoen for ophobning af varme og fugt. *1 = I kombination *2 = Se bestemmelser i kodenummerbekendtgørelsen *3 = Ingen filtrerende åndedrætsværn må benyttes i over 3 timer i løbet af 1 dag

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.