3M indikator for filterlevetid, en hjælp til mere pålidelig beskyttelse

Nanoteknologi.
Nu er tidspunktet for filterskifte
ikke længere baseret på gætværk.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

3Mm’s indikator for filter-levetid, en hjælp til mere pålidelig beskyttelse.

3M“ 6051i og 6055i seriens filtre mod organiske gasser og dampe med indikator for filterlevetid. Disse innovative filtre fra 3M har en unik ESLl-indikator (End of Service Life Indicator). Denne indikator hjælper med til at fastslå, hvornår du skal skifte filtre i forskellige miljøer.*

*Se venligst brugsanvisningen for 6051i 09 6055i eller 3M" Select and Service Life

Software (3M.eu/SLS) for at se, om disse filtre er egnede til dit arbejdsmiljø.

3M” 6051i 09 6055i seriens filtre mod organiske gasser og dampe med indikator for filterlevetid.

Når sikkerheden er i hrajsædet, er tidspunk-

tet for udskiftning kritisk

3M""’s filtre mod organiske gasser og dampe med indikatorforfilterlevetid har den revolutionerende ESLl-teknologi

(End of Service Life Indicator) indbygget. Indikatoren hjælper med at besvare det spargsmål, som alle brugere af finde-

drætsværn sager svaret p5 — ”Hvornår barjeg skifte filtre?”

| hertil egnede miljøer* kan 3M 8 indikator for filterlevetid:

Styrke tilliden til Optimere brugen af filtre lnddrage arbejdsstyrken i egen beskyttelsesevnen. Er designet til at markere levetiden, sikkerhed I 3M’s indikatorforfilterlevetid kan baseret på individual eksponering og Dette enkle visuelle værktøj kan hjælpe

benyttes som supplement til 09 ivisse åndedrætsfrekvens/volumen. brugerne med at afgzre, hvornår filtrene

tilfælde helt erstatte din nuværende skal skiftes.

procedure for filterskift og dermed være med til at give mere ro i sindet.

Denne teknologi kan medvirke til en øget overensstemmelse med dit firmas politik vedr. åndedrætsværn samt med gældende arbejdsmiljøkrav.

Disse filter er CE-godkendte som A1- (6051i) 09 A2- (6055i) filtre mod organiske gasser og dampe

desuden alle de funktioner, som man i øvrigt finder i 3M’s standardfiltre mod organiske gasser og dampe.

Sådan virker 3M’s indikator for filter-levetid . . .

Enkel Indikatorbjælke

3M 6051i og 6055i series filtre mod El-IIl-I-W

organiske gasser og dampe er udstyret med 3M’s indikator for filterlevetid, en visuel ESLI for bestemte organiske dampe og eksponeringsniveauer.

- Aftagelig label

Den genlukkelige label er med til at beskytte indikatoren mod snavs.

ESLI er placeret inde i filteret, ved siden af det aktive kul. Når organiske dampe passerer gennem filteret, adsorberes de 0955 til ESLI. Den gennemsigtige filtervæg gør det muligt at overvåge

udviklingen af indikatorbjælken. Når Aktivt kul filteret eksponeres for specifikke dampkoncentrationer, kan man observere en ændring i indikatoren.

3M indikatorforfilterlevetid.

Ved korrekt brug i hertil egnede mil- Gennemsigtig filtervæg

jmervil der dannes en indikatorbjælke,

som er en hjælp til fastlæggelse af

filterets resterende levetid.

*Se ’Brug af indikator’ p5 næste side.

Brug af indikator

3M’s indikator for filterlevetid kan benyttes som

supplement til din nuværende procedure for filterskift.

Du skal enten skifte filter med det normale skemalagte

interval, eller når ESLI markerer det, afhængigt af hvad

der indtræfferfarst.

| nogle tilfælde kan ESLI benyttes som den primære

metode til valg af tidspunkt for udskiftning af filtre og

dermed erstatte det nuværende tidsskema.

Sådan ser du, om indikatoren for filterlevetid kan

benyttes som den primære metode til bestemmelse af,

hvornår filteret skal udskiftes:

1) Registrar eksponeringen for at bestemme

koncentrationen af det organiske dampniveau

på arbejdspladsen. G5 ind på www.3M.eu/

monitorbadges for information om 3M’M’s monitorer

for organiske gasser og dampe.

2) Indtast de registrerede resultater 1 3M’” Select and

Service Life Software (3 M.eu/SLS). Selvom ESLI ikke

kan benyttes som primær metode, kan funktionen

alligevel benyttes som supplement til din nuværende

procedure for udskiftning af filter.

Almindeligt forekommende organiske dampe og minimumsindikationsniveau (MIL)

BEMÆRK: Dette er IKKE en fortegnelse over, hvad 6051i 09 6055i kan benyttes til.

For at kunne benytte 3M “’5 indikator for filterlevetid som en sikker primer metode til

bestemmelse af, hvornå’lr filtrene skal skiftes, skal begge de falgende betingelser vare

opfyldt: Brugerens eksponeringsniveauer starre end eller Iig MIL, 06 MIL mindre end

eller Iig de fastsatte gransevardier for eksponering. Se venligst 3M’s ESLI-software

pa 3M. eu/SLS som hjalp til at afgare, om indikatoren giver tilstrakkelig sikkerhed.

Nanoteknologi.

Nu er tidspunktet for filterskifte

ikke længere baseret på gætværk.

Når dine medarbejders sikkerhed erl hzjsædet, kan du lndsætte et slkkerhedsnet med

3M""’s filtre mod organiske gasser og dampe med indikator for filterlevetld. | vlsse

arbejdsmlljzer* kan 3Mm ’s indikator for filterlevetld ved hjælp af et enkelt værktzj tll

fastlæggelse af tidspunktet for filtersklfte betyde starre tlllld tll beskyttelsesevnen.

Hos 3M arbejder vi løbende på at udvikle produkter og teknologier til at forbedre sikkerheden l arbejdsmlljøet, hvor kravene konstant ændrer sig. For yderligere informatloner

Produktnr. Beskrivelse Art.nr. Klassifikation

6051i SM'M‘S filter med indikator for filterskift mod organiske luftarter, A1 70071624079 A1

6055i SM'M‘S filter med indikator for filterskift mod organiske luftarter, A2 70071624087 A2

Bemærk: Kan anvendes sammen med 3M"’”s 6000 & 7000 seriens halv- cg helmasker.

Det er vigtigt at skifte gas- 09 dampfiltre på det rigtige tidspunkt; at bruge filteret

for længe kan medfnre, at skadelige staffer kan trænge ind i masken. Levetid er en

betegnelse, der benyttes til at beskrive, hvor længe et sæt filtre kan benyttes, far det er

Views

 • 613 Total Views
 • 492 Website Views
 • 121 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+