True

93-850 Test Results

ID: 781
Views
124 Total Views
0 Members Views
124 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

8. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 8 / 8 < 10' 2' 120-240' 30-60' 30-60' 240-480' 93-850   109-60-4 1-Acetoxypropane  100 109-99-9 1,4-epoxybutane  100 107-88-0 1,3-butylene glycol  100 57-55-6 1,2-Propanediol  100 107-21-1 1,2-ethanediol  100 999-97-3 1,1,1,3,3,3- Hexamethyldisilazane  100 Ansvarsfraskrivelse - Tak for din anmodning om en kemisk Guardian-rapport for handsker. I denne rapport finder du oplysninger om handskernes barriere i forhold til de kemikalier, du har valgt. Disse oplysninger kan bestå af forsøgsdata eller vurderinger baseret på ekstrapoleringer fra forsøgsdata. Målet med oplysningerne er at sætte den ansvarlige for sundhed og sikkerhed i din organisation i stand til at kunne træffe bedre funderede beslutninger om, hvilke Ansell- produkter der vil give den bedste beskyttelse under de tilsigtede forhold og hjælpe med at foretage en risikovurdering for din organisation. Vi vil gerne understrege, at gennemtrængningstider ikke svarer til sikker brugstid. Sikker brugstid kan variere afhængigt af, om det personlige værnemiddel er taget korrekt på, temperaturen i omgivelserne, toxiciteten af kemikaliet og en række andre faktorer. Den sundheds- og sikkerhedsansvarlige person i din organisation er ansvarlig for at foretage en risikovurdering, før der vælges personligt værnemiddel til den forhåndenværende opgave. Kontakt os, hvis der er noget, du gerne vil diskutere mere indgående. Vurderinger af barriereegenskaber i handskerne og de personlige værnemidler er baseret på ekstrapoleringer fra laboratorietestresultater og informationer om sammensætningen af kemikalierne. Der er ikke taget højde for synergivirkningen ved at blande kemikalier. Vurderinger er med forbehold for ændringer, hvis der udføres nye test, der giver et bedre grundlag for ekstrapoleringer. Af disse årsager skal alle oplysninger i rapporten udelukkende opfattes som vejledende, og Ansell fraskriver sig ethvert ansvar, herunder garantier i forbindelse med noget som helst udsagn heri. Version 2018 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes  CAS  Kemisk navn %

3. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 3 / 8 10-30' < 10' < 10' 240-480' 240-480' < 10' < 10' 240-480' 6' < 10' > 480' > 480' 240-480' 1' > 480' > 480' 30-60' 240-480' 120-240' > 480' 204' 240-480' 93-850   64-18-6 Myresyre  50 64-18-6 Myresyre  100 64742-95-6 Mineralsk terpentin (petroleum), let arom. (kogep. 135-210 C)  100 8012-95-1 Mineralolie  100 8042-47-5 Mineral oil, white  100 108-10-1 MIBK  100 67-56-1 Methylalkohol  96 67-56-1 Methylalkohol  20 67-56-1 Methylalkohol  100 96-33-3 Methylacrylat  100 110-16-7 Maleinsyre, mættet vandig opløsning  99 1333-86-4 Kønrøg  100 8007-45-2 Kultjære  100 75-15-0 Kuldisulfid  100 64742-81-0 Kerosene, hydrodesulfurized  100 8008-20-6 Kerosen  100 78-59-1 Isophoron  100 78-78-4 Isopentan  100 67-63-0 IPA  70 10035-10-6 Hydrogenbromid, vandig opløsning  63 7647-01-0 Hydrogen chloride, conc.  37 64742-48-9 Hydrobehandlet tung nafta  100  CAS  Kemisk navn %

7. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 7 / 8 < 10' 2' 1' 2' < 10' 60-120' 242' < 10' 60-120' 10-30' 10-30' 1' > 480' > 480' 60-120' > 480' 98' 120-240' 10-30' < 10' > 480' 120-240' 93-850   107-13-1 Acrylonitril  100 75-05-8 Acetonitril  100 67-64-1 Acetone  100 141-78-6 Acetic acid ethyl ester  100 108-24-7 Acetic acid anhydride  100 590-92-1 3-bromopropionic acid  100 67-63-0 2-propanol  100 97-63-2 2-Methyl-2-Propenoic Acid Ethyl Ester  100 107-41-5 2-Methyl-2,4- pentanediol  100 1634-04-4 2-Methoxy-2- methylpropane  100 111-15-9 2-Ethoxyethylacetate  100 78-93-3 2-butanone  100 78-92-2 2-Butanol  100 141-43-5 2-Amino ethanol  100 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)- ethanol  100 540-84-1 2, 2, 4- Trimethylpentane  100 71-23-8 1-propanol  100 111-87-5 1-Octanol  100 107-98-2 1-Methoxy-2-Propanol  100 108-65-6 1-Methoxy-2- Methylethylacetate  100 71-36-3 1-butanol  100 78-96-6 1-Amino-2-Propanol  100  CAS  Kemisk navn %

6. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 6 / 8 > 480' < 10' < 10' 10-30' < 10' 60-120' 240-480' 60-120' 60-120' 28' < 10' 2' < 10' < 10' 10-30' 10-30' 60-120' 10-30' < 10' 240-480' 240-480' 25' < 10' 93-850   7722-84-1 Brintoverilte  30 100-44-7 Benzylchlorid  100 100-46-9 Benzylamin  100 100-51-6 Benzylalkohol  100 98-88-4 benzoylchlorid  100 68476-30-2 Benzine, super  100 8032-32-4 Benzine  100 86290-81-5 Benzin  100 8006-61-9 Benzin  100 56-23-5 Benziform  100 108-90-7 Benzene chloride  100 71-43-2 Benzen  100 100-52-7 Benzaldehyd  100 62-53-3 Anilin  100 1336-21-6 Ammoniumhydroxid  33 1336-21-6 Ammoniumhydroxid  50 1336-21-6 Ammonia, solution in water  10 1336-21-6 Ammonia, solution in water  25 107-18-6 Allylalkohol  100 8002-05-9 Aliphatic petroleum hydrocarbons  100 64742-82-1 Aliphatic hydrocarbon solvent  100 64-17-5 Alcohol  100 79-10-7 Acrylsyre  100  CAS  Kemisk navn %

4. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 4 / 8 > 480' > 480' > 480' > 480' < 10' > 480' > 480' > 480' > 480' > 480' > 480' > 480' 10-30' 10-30' > 480' 60-120' 53' 60-120' 10-30' < 10' > 480' 10-30' 10-30' 93-850   110-54-3 Hexane  100 142-82-5 Heptan  100 56-81-5 Glycerin  100 111-30-8 glutardialdehyde  50 96-48-0 Gamma-Butyrolacton  100 7664-38-2 Fosforsyre  85 7664-38-2 Fosforsyre  100 50-00-0 Formaline  35 50-00-0 Formaldehyd  25 50-00-0 Formaldehyd  37 10025-77-1 Ferriklorid, hexahydrat, vandig opløsning  99 10025-77-1 Ferriklorid, hexahydrat  100 64-17-5 Ethylalkohol  69 64-17-5 Ethylalkohol  94 64-17-5 Ethylalkohol  10 64-17-5 Ethylalkohol  49 64-17-5 Ethylalkohol  96 64-17-5 Ethylalkohol  50 64-17-5 Ethylalkohol  95 107-12-0 Ethyl Cyanide  100 1239-45-8 Ethidiumbromid, mættet vandig opløsning  5 64-17-5 Ethanol,70%, in water  70 111-76-2 EGBE  100  CAS  Kemisk navn %

5. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 5 / 8 8' < 10' 240-480' 21' 30-60' > 480' 3' > 480' > 480' 1' 30-60' 10-30' 5' 120-240' > 480' 10-30' 1' 30-60' > 480' > 480' > 480' < 10' 120-240' 93-850   64-19-7 eddikesyre, krystalliseret  100 68-12-2 DMF  100 64742-47-8 Distillat (petroleum), let hydrobehandlet  100 67-68-5 Dimethylsulfoxid  100 108-20-3 Diisopropylether  100 110-85-0 Diethylenediamine  100 109-89-7 Diethylamin  100 68334-30-5 Diesel LS  100 68476-34-6 Diesel  100 75-09-2 Dichloromethane  100 111-92-2 Dibutylamin  100 110-05-4 di-t-butylperoxide  100 108-94-1 Cyclohexanon  100 108-93-0 Cyclohexanol  100 110-82-7 Cyclohexan  100 1333-82-0 Chromsyre, vandig opløsning  50 67-66-3 Chloroform  100 110-80-5 Cellosolve solvent  100 1310-73-2 Caustic soda  50 1305-62-0 Calciumhydroxid, vandig opløsning  99 10043-52-4 Calciumchlorid, vandig opløsning  99 123-86-4 Butylacetat  100 7722-84-1 Brintoverilte  29  CAS  Kemisk navn %

2. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 2 / 8 > 480' < 10' 5' < 10' 240-480' < 10' 120-240' 10-30' < 10' < 10' 240-480' < 10' > 480' > 480' 240-480' 240-480' > 480' > 480' 60-120' 240-480' < 10' 120-240' < 10' 60-120' 93-850   7697-37-2 Salpetersyre  10 7697-37-2 Salpetersyre  60 7697-37-2 Salpetersyre  70 7697-37-2 Salpetersyre  50 68308-34-9 Råolie  100 110-86-1 Pyridin  100 79-21-0 Pereddikesyre  19 79-21-0 Pereddikesyre  38 79-21-0 Pereddikesyre  39 127-18-4 Perchloroethylene  100 109-66-0 Pentane  100 98-95-3 Nitrobenzen  100 1310-73-2 Natriumhydroxid  40 1310-73-2 Natriumhydroxid  100 64742-49-0 Nafta, petroleum, hydrobehandlet, let  100 8030-30-6 Nafta  100 1120-21-4 n-Undecan  100 102-82-9 n-tributylamine  100 71-23-8 n-Propanol  50 111-65-9 n-Octane  100 872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon  100 121-44-8 N,N- Diethylethanamine  100 64-18-6 Myresyre  85 64-18-6 Myresyre  10  CAS  Kemisk navn %

1. 16/8/2018 Startside https://www .ansellguardianpartner .com/chemical/home 1 / 8 < 10' > 480' 30-60' 30-60' < 10' 12' 10-30' > 480' < 1' > 480' < 10' 10-30' 60-120' 60-120' 60-120' 60-120' < 10' 30-60' 240-480' < 10' Vis rapport over nedbrydning/gennemtrængning ASTM F739 EN374  Download  Fjern Alle Kemikalier Produkt   Indlæs Standardprodukter  Fjern Alle  Produktoplysninger  Minimer 93-850   64742-94-5 Tung, aromatisk mineralsk terpentin  100 1330-78-5 TCP  100 75-65-0 t-butanol  100 7664-93-9 Svolvsyre  70 7719-09-7 Sulfurous oxychloride  100 7664-93-9 sulfuric acid  96 7664-93-9 Sulfuric acid  95 7664-93-9 Sulfuric acid  50 100-42-5 Styren  100 8052-41-3 Stoddardopløsning  100 7664-93-9 Schwefelsäure  98 7647-01-0 Saltsyre  50 7647-01-0 Saltsyre  32 7647-01-0 Saltsyre  29 7647-01-0 Saltsyre  33 7647-01-0 Saltsyre  30 7697-37-2 Salpetersyre, dampe  100 7697-37-2 Salpetersyre  37 7697-37-2 Salpetersyre  20 7697-37-2 Salpetersyre  65  Registrer dig  Log på  CAS  Kemisk navn % Kontakt os  dansk

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.