ActivArmr_97-200_da_conformity

EU erklæring 97-200

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Tel. 32 (0)2-528 74 00 Boulevard International 55 B-1070 Brussels Fax 32 (0)2-528 74 01 EC DECLARATION OF PRODUCT CONFORMITY EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Category III Producenten, hvis virksomhed ligger inden for EU: ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V. RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J BOULEVARD INTERNATIONAL 55 B-1070 BRUSSELS erklærer, at den nedenfor beskrevne PPE: ActivArmr® 97-200 2212 3132XX er i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 89/686/EEC og de harmoni-serede europæiske standarder EN420:2003+A1:2009, EN388: 2003 & EN407: 2004 samt er identisk med den PPE, der har EU-typegodkendelsesnummeret 03213194 udstedt af det notificerede orga CENTEXBEL (0493) TECHNOLOGIEPARK 7 B-9052 ZWIJNAARDE er underkastet proceduren, der er fastlagt i artikel 11 pkt. A i direktivet 89/686/EEC under tilsyn af det notificerede orga CENTEXBEL (0493) TECHNOLOGIEPARK 7 B-9052 ZWIJNAARDE 11. oktober 2016 Alison Arnot-Bradshaw Senior Director – EMEA/APAC Regulatory Affairs Ansell

Views

 • 593 Total Views
 • 509 Website Views
 • 84 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+