True

Brady_SPC_Prospect_Flyer_Danish

ID: 706
Views
169 Total Views
0 Members Views
169 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. www.bradyeurope.com Flere og flere brancher øger deres brug af smelteblæste polypropylen sorbenter (MBPP) til forebyggelse og elimi ­ nering af alle typer udslip (såsom vand, kemikalier, petroleumsholdige væsker osv.) på arbejdspladsen. Brady’s nyskabende SPC udslipskontrol polypropylen sorbent opløsning er det bedste alternativ af følgende grunde: Smart udslipskontrol – ren, hurtig og sikker fjernelse af olie-, vand- og kemikalieudslip. Eksempel på omkostningsberegning for rengøring af et 200 liter olieudslip: Granulat Granulat SPC MBPP Sorbenter SPC MBPP Sorbenter HURTIG OG STOR KAPACITET ADSORPTION inden for nogle få sekun­ der adsorberes 10 ­ 25 gange sin egen vægt LANGSOM OG LILLE ABSORPTION tager flere timer at absorbere 1 ­ 2 gange sin egen vægt ENKEL OG SIKKER anvendes som et stort stykke papir med stor kemisk modstandsdyg ­ tighed og uden risiko for indånding af støvpartikler LAVE OMKOST - NINGER TIL BORT - SKAFFELSE OG NEM AT BRUGE bruger mindre materialer, gør hurtigt rent og er miljøvenlig RODET OG POTENTIEL SUNDHEDSFARE spreder sig hurtigt og kontaminerer maskiner og tilstødende områder, kiselsyreanhydrid gra ­ nulater er farlige hvis de indåndes STORE BORT - SKAFFELSES OG A RBE j DSL ø N OMKOSTNINGER kræver en masse granulater og tager meget længere tid at rengøre 200 kg (1 kg granulat absorberer 1 liter olie) Nødvendige materialer (kg) 10 kg (1 kg underlag adsorberer 20 liter olie) 1,00 EUR/kg 200 x 1,00 = 200 EUR Pris (EUR) 15,00 EUR/kg 10 x 15,00 = 150 EUR 400 kg (200 liter olie + 200 kg granuløs) Samlet affaldsmængde (kg) 210 kg (200 liter olie + 10 kg underlag) 0,50 EUR/kg 400 kg x 0,5 EUR = 200 EUR Omkostninger til bortskaffelse (EUR) 0,5 EUR/kg 210 kg x 0,5 EUR = 105 EUR 400 EUR SAMLET OMKOSTNINGER 255 EUR Brug Brady SPC Sorbenter og spar op til 36% af udgiften til udslipsrengøring.

2. BRADY Danmark Svendborgvej 39D 5260 Odense S Tel: + 45 66 14 44 00 Fax: + 45 66 14 44 50 Email: info_denmark@bradycorp.com Brady SPC udslipskontrol sorbenter til alle substanser Brady SPC tilbyder et bredt udvalg af forskellige produkter til adskillige anvendelsesmuligheder. Vores produktsortiment vokser i takt med vores kunders behov der omfatter mange forskellige udslipssituationer og vi tilbyder løsninger til industrielle miljøer i hverdagen. Alment Kemisk Kun til olie Mange typer og forme r til optimalt brug Underlag Ruller Puder Sokker Komfort måtter Flydespærringer Tønde topdæksler Olienet ADR udslipskit ø konomipakke OPA kit Laboratorium pakke www.bradyeurope.com Henvend dig og få dit GRATIS prøveeksemplar! EUR-M-408-DK Y 1 4 5 8 5 3 2 Din Brady distributør

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.