Brugsanvisning Ansell handsker_DA

Brugsanvisning Ansell handsker_DA

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. ANSELLÊ HANDSKERÊ o GÊ -Ê ® RMERÊ TIL Ê ALMENÊ BR u G DA BRUGSANVISNING A. Brug Denne brugsanvisning skal anvendes i kombination med den specifikke information, der er anført på eller inden i hver pakning. Disse handsker og ærmer er konstrueret til primært at beskytte hænderne og/eller underarmene mod mekaniske og/eller termiske risici. De opfylder kravene i EU-direktivet 89/686/EØF med ændringer og er mærket tilsvarende. Endvidere opfylder (= handsker) og er testet (= ærmer) i henhold til gældende europæiske standarder. Handsker, der er mærket med piktogrammet for fødevarekontakt, opfylder også EU-forordning 1935/2004 og 2023/2006 foruden gældende national lovgivning om materialer bestemt til kontakt med fødevarer. Handskerne og ærmerne må kun anvendes til det beregnede formål. Forklaring til piktogrammer: AÊ BÊ CÊ D ENÊ 388:Ê 2003 Beskyttelse mod mekaniske risici A: Slidstyrke B: Snitbestandighed C: Rivstyrke D: Stikbestandighed A B C D E F EN 407: 2004 Beskyttelse mod varme A: Brændbarhed B: Kontaktvarme C: Konvektionsvarme D: Strålevarme E: Småstænk af smeltet metal F: Store mængder smeltet metal A B C EN 511: 2006 Beskyttelse mod kulde A: Konvektionskulde B: Kontaktkulde C: Vandgennemtrængen Velegnet til kontakt med fødevarer EC-typegodkendelse fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Yderligere informationer om produktets ydeevne og et eksemplar af konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Ansell. B. Forholdsregler ved brug 1. DISSE HANDSKER/ÆRMER MÅ IKKE ANVENDES MOD KEMIK ALIER. 2. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er en risiko for at sidde fast i bevægelige maskindele. 3. Undersøg handskerne eller ærmerne for fejl og skader før brugen. Undgå at anvende beskadigede, snavsede eller slidte handsker/ærmer. 4. Handskerne/ærmerne må ikke komme i kontakt med åben ild. 5. Handsker/ærmer, der er velegnede til kontakt med fødevarer, kan ikke altid anvendes i forbindelse med alle fødevarer. Ved visse handsker/ærmer kan der forekomme for stor migration i kontakt med visse typer fødevarer. Få yderligere information om de gældende begrænsninger og om hvilke fødevarer, handskerne/ærmerne kan  anvendes til, ved at kontakte Ansell’s tekniske afdeling eller læse Ansell’s overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarer. 6. Hvis handskerne/ærmerne er mærkede, må de trykte overflader ikke komme i kontakt med fødevarer. 7. Versioner af handsker kan have en længde, der er mindre end den minimale handskelængde i henhold til EN420:2003 – som vist i tabellen nedenfor. Disse handsker er ‘velegnede til særlige formål’, fordi de KUN skal anvendes til at beskytte hænderne mod mekaniske risici. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetområdet. Information om handskelængden kan fås ved henvendelse til Ansell’s tekniske afdeling eller rekvirering af det tekniske datablad. Str. 6 7 8 9 10 11 Minimal handskelængde (mm) 220 230 240 250 260 270 C. Bestanddele/farlige bestanddele Visse handsker/ærmer kan indeholde bestanddele, som man ved kan forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvikle irritation og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Ansells tekniske afdeling. D. Plejeanvisninger Opbevaring: Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted. Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild. Rengøring: Ved handsker/ærmer, der kan vaskes, er der anført plejeanvisninger i den specifikke information på eller inden i hver forpakning. Ydeevnen for disse handsker/ærmer vil i ubrugt stand ikke være reduceret efter 1 vaskecyklus. Ansvaret for handskernes/ ærmernes ydeevne efter vasken påhviler imidlertid kunden eller vaskeriet. Ansell kan ikke påtage sig ansvaret herfor. E. Bortskaffelse Brugte handsker/ærmer kan være kontamineret med smitsomme eller andre farlige materialer. Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. Deponeres eller forbrændes under kontrollerede forhold.

1. 09/2009 EN ES IT NL DA NO AR FR DE PT EL FI SV RU HU LV PL BG SL KO TH CS LT MT RO SK TR MS ZH ET GP Europe Ansell Healthcare Europe NV Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium ☎ +32 2 528 74 00 +32 2 528 74 01 www.anselleurope.com United States Ansell Healthcare 200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701 ☎ +1 800 800 0444 +1 800 800 0445 www.ansellpro.com Japan Ansell Japan Ltd. Tokyo, Japan ☎ +81 3 5805 3781 Malaysia Ansell Services (Asia) Sdn Bhd ☎ +60 3 5541 9797 Canada 105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8 ☎ +1 800 363 8340 Australia Ansell Limited Level 3, 678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 ☎ +61 1800 337 041 +61 1800 803 578 www.ansellasiapaci fi c.com

Views

 • 521 Total Views
 • 457 Website Views
 • 64 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+