True

Crowcon T4 DANISH Quick Guide

ID: 384
Views
266 Total Views
0 Members Views
266 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1.       C r o w c o n T 4 D A N S K       - Q u i c k G u i d e     V e r s i o n : ​ 1          

4.   Menu funktioner: ​ Tryk to gange på ​ Tænd/sluk ​ tasten for at tilgå T4 ​ ’s menu, brug et enkelt tryk for at navigere, to gange for at vælge. * B u m p T e s t ​ e r e n f y s i s k f u n k t i o n s k o n t r o l a f g a s d e t e k t o r e n , h v o r d e t e k t o r e n u d s æ t t e s f o r e n t e s t g a s , g e r n e e n b l a n d i n g s g a s , m e d k o n c e n t r a t i o n e n a f d e e n k e l t e g a s a r t e r , s o m e r i s t a n d t i l a t b r i n g e , m å l e c e l l e n e l l e r c e l l e r n e , s o m g a s d e t e k t o r e n e r k o n f i g u r e r e t m e d , i a l a r m t i l s t a n d . P å d e n n e m å d e s i k r e r b r u g e r e n s i g , a t i k k e b a r e m å l e c e l l e r n e , m e n o m h e l e i n s t r u m e n t e t e r i s t a n d t i l a t a d v a r e b r u g e r e n o m n ø d v e n d i g t . Yderligere informationer Læs den engelske ”user manual”   D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S t l f . 5 5 4 4 6 6 4 4 e m a i l : i n f o @ d - s . d k   3  

3.   Sluk T4 Hold ​ Tænd/sluk ​ tasten nede indtil nedtællingen afslutter Opbevar ​ T4 ​ i sikre, “non-hazardous” områder når den ikke er i brug. + v e S a f e t y ™ +ve Safety™ ​ indikator viser ​ T4 ​ operations status. Grøn: Alt OK ​ . T4 ​ fungere som tiltænkt og ingen tiltag er nødvendige. Rød: T4 ​ kræver opmærksomhed. Dette kunne være fordi ​ T4 ​ kræver en *bump test eller en kalibrering, det kunne være batteriet har mindre end 30 minutter tilbage, eller der er en fejlkode der kræver opmærksomhed. Alarm signaler vises med følgende ikoner: Long term exposure alarm ( ​ TWA ​ ) Alarm for gas, man har været udsat for over lang tid. Short term exposure alarm ( ​ STEL ​ ) Alarm for gas, man har været udsat for over kort tid. Alarm 1 Alarm 2 Den pågældende gas sensor der har aktiveret alarmen blinker i displayet. Følg “site” procedure i tilfælde af en alarm. D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S t l f . 5 5 4 4 6 6 4 4 e m a i l : i n f o @ d - s . d k   2  

2.   T 4 B e s k r i v e l s e T æ n d T 4 Hold ​ Tænd/sluk ​ tasten nede indtil ​ T4 ​ har afgivet 3 korte og 1 lang akustisk tone. T4 ​ vil afprøve alarmgiverne, der består af den visuelle alarm i form af LED lamperne, displayet, den akustiske alarm, i form af en 95 dB tone, samt en vibrator alarm. T4 ​ vil derefter gennemgå en grundig opvarmnings sekvens. TWA Resume ​ vises i displayet, hvis T4 ​ bliver tændt indenfor ca. 8 timer efter sidst at have været slukket. Dette efterfølges af en nedtællingssekvens. Tryk på ​ Tænd/sluk ​ tasten under nedtælling for at beholde TWA ​ , ​ STEL ​ og spidsværdier fra den seneste session. Aktiveres ​ Tænd/sluk ​ tasten ikke ​ under nedtællingen nulstilles ​ TWA ​ , ​ STEL ​ samt spidsværdier. Tryk på ​ Tænd/sluk ​ tasten under “ ​ Zero” ​ nedtællingen for at nulstille gas sensorerne. D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S t l f . 5 5 4 4 6 6 4 4 e m a i l : i n f o @ d - s . d k   1  

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.