Crowcon T4 DANSK Quick Guide

Crowcon T4 DANSK Quick Guide

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.       C r o w c o n T 4 D A N S K       - Q u i c k G u i d e     V e r s i o n : ​ 1          

4.   Menu funktioner: ​ Tryk to gange på ​ Tænd/sluk ​ tasten for at tilgå T4 ​ ’s menu, brug et enkelt tryk for at navigere, to gange for at vælge. * B u m p T e s t ​ e r e n f y s i s k f u n k t i o n s k o n t r o l a f g a s d e t e k t o r e n , h v o r d e t e k t o r e n u d s æ t t e s f o r e n t e s t g a s , g e r n e e n b l a n d i n g s g a s , m e d k o n c e n t r a t i o n e n a f d e e n k e l t e g a s a r t e r , s o m e r i s t a n d t i l a t b r i n g e , m å l e c e l l e n e l l e r c e l l e r n e , s o m g a s d e t e k t o r e n e r k o n f i g u r e r e t m e d , i a l a r m t i l s t a n d . P å d e n n e m å d e s i k r e r b r u g e r e n s i g , a t i k k e b a r e m å l e c e l l e r n e , m e n o m h e l e i n s t r u m e n t e t e r i s t a n d t i l a t a d v a r e b r u g e r e n o m n ø d v e n d i g t . Yderligere informationer Læs den engelske ”user manual”   D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S t l f . 5 5 4 4 6 6 4 4 e m a i l : i n f o @ d - s . d k   3  

3.   Sluk T4 Hold ​ Tænd/sluk ​ tasten nede indtil nedtællingen afslutter Opbevar ​ T4 ​ i sikre, “non-hazardous” områder når den ikke er i brug. + v e S a f e t y ™ +ve Safety™ ​ indikator viser ​ T4 ​ operations status. Grøn: Alt OK ​ . T4 ​ fungere som tiltænkt og ingen tiltag er nødvendige. Rød: T4 ​ kræver opmærksomhed. Dette kunne være fordi ​ T4 ​ kræver en *bump test eller en kalibrering, det kunne være batteriet har mindre end 30 minutter tilbage, eller der er en fejlkode der kræver opmærksomhed. Alarm signaler vises med følgende ikoner: Long term exposure alarm ( ​ TWA ​ ) Alarm for gas, man har været udsat for over lang tid. Short term exposure alarm ( ​ STEL ​ ) Alarm for gas, man har været udsat for over kort tid. Alarm 1 Alarm 2 Den pågældende gas sensor der har aktiveret alarmen blinker i displayet. Følg “site” procedure i tilfælde af en alarm. D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S t l f . 5 5 4 4 6 6 4 4 e m a i l : i n f o @ d - s . d k   2  

2.   T 4 B e s k r i v e l s e T æ n d T 4 Hold ​ Tænd/sluk ​ tasten nede indtil ​ T4 ​ har afgivet 3 korte og 1 lang akustisk tone. T4 ​ vil afprøve alarmgiverne, der består af den visuelle alarm i form af LED lamperne, displayet, den akustiske alarm, i form af en 95 dB tone, samt en vibrator alarm. T4 ​ vil derefter gennemgå en grundig opvarmnings sekvens. TWA Resume ​ vises i displayet, hvis T4 ​ bliver tændt indenfor ca. 8 timer efter sidst at have været slukket. Dette efterfølges af en nedtællingssekvens. Tryk på ​ Tænd/sluk ​ tasten under nedtælling for at beholde TWA ​ , ​ STEL ​ og spidsværdier fra den seneste session. Aktiveres ​ Tænd/sluk ​ tasten ikke ​ under nedtællingen nulstilles ​ TWA ​ , ​ STEL ​ samt spidsværdier. Tryk på ​ Tænd/sluk ​ tasten under “ ​ Zero” ​ nedtællingen for at nulstille gas sensorerne. D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S t l f . 5 5 4 4 6 6 4 4 e m a i l : i n f o @ d - s . d k   1  

Views

 • 649 Total Views
 • 560 Website Views
 • 89 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+