DK_monteringsvejledning_denfoilLUX_solares

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. VIGTIGT VED INSTALLATION MONTERING AF PIKTOGRAM SELVTEST INDIKATOR Indbygget batteri NETTILSLUTNING 230VAC 50Hz Indbygget batteri Afbryd altid strømmen, før armaturet åbnes! · Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet. · I overensstemmelse med IP65 skal medfølgende gummipropper samt kabelgennemføring anvendes ved montering. · Armaturet må ikke efterlades uden spænding i længere tid uden at fjerne batteriet. (Gælder indbygget batteri). · Samlet opladningstid for batteriet: 24 timer. STS selvtestsystem STS selvtestsystemet foretager automatisk en test efter 30 sek. en gang om måneden, og 1 gang om året foretages en 60 minutters test. Eventuelle fejl angives med diode. 20 timer efter idriftsæt - ning/spændingsbortfald foretages en test efter 30 sek. Efter yderligere 4 timer foretages en 60 minutters test. Derefter foretages test ugentligt ifølge ovennævnte. Tilslut batteri OBS! Armaturet må ikke efterlades uden spænding i længere tid uden at fjerne batteriet. Anfør installationsdato Brug sæbevand for nemmere at fjerne luftbobler under piktogrammet. Fejl i batteri (Blinker hurtigt) Langtidstest (Blinker hurtigt) Fejl i lyskilde (Blinker langsomt) Funktionstest (Blinker langsomt) Langtidstest (Ikke afsluttet) Drift OK (Lyser konstant) Spændingsbortfald (Slukket) Varenummer: 130505 - 130508 DENFOIL LUX SOLARES IP65 LED flugtvejsarmatur Monteringsvejledning www.D-S.dk

2. NETTILSLUTNING 230Vac/dc 50 Hz Centralt batteri 230Vac 50 Hz Centralt batteri med indbygget varmeelement VEDLIGEHOLDELSE/ TESTINSTRUKTIONER FOR NØDBELYSNING Indbygget batteri Centralt batteri Månedlig test · Kontroller, at nødbelysningsarmaturerne fungerer ved normal drift. · Kontroller, at indikator for opladning er aktiveret, og at der ikke er aktive fejlmeddelelser. Daglig test · Nødbelysningsenheden skal kontrolleres dagligt for spænding, og at der ikke er aktive fejlmeddelelser. Månedlig test · Kontroller, at nødbelysningsarmaturerne fungerer ved normal drift. · Nødbelysningsarmaturernes funktion ved nøddrift kontrolleres ved at koble nødbelysningsenhedens indgående 230 volt fra. Efter frakobling kontrolleres, at hvert tilsluttet nødbelysningsarmatur lyser ved nøddrift. Halvårlig test · Nødbelysningsenhedens batteritilstand skal kontrolleres. Nødbelysningsenhedens indgående 230 volt kobles fra. Kontroller, at batterikapaciteten ikke er under 1 time. Bortskaffelse Produktet må ikke bortskaffes med almindelig dagrenovation. Produktet skal indleveres til genindvinding på genbrugsstation for elektriske produkter. Anfør installationsdato Anfør installationsdato www.D-S.dk

Views

 • 436 Total Views
 • 390 Website Views
 • 46 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+