Erhverv Øst december 2007

Catalogues & brochures / Press

Herover kan du læse en artikel bragt i Erhverv Øst i 2007 som fortæller omkring vores unikke brandfaste VARMEX® tekstil af kulfibre.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. B pa Annonce Arbejdstøj af kulfibre redder menneskeliv Varmex® er en dansk opfindelse, der beskytter mod varme, ild, gnister, flydende metaldråber - og kulde Den sorte kedeldragt har red - det et menneskeliv. Oversprøj - tet med talrige stænk fra fly - dende aluminium og med et enkelt mindre brændt, hul har den beskyttet sin bærer og red - det ham fra en dødelig tredje grads forbrænding. Dragten er det første, man møder i show - rummet hos D-S Sikkerheds - udstyr A/S, også kendt som Dræbergs Specialfabrik. Her har man siden 70’erne udviklet og fremstillet beskyttelse mod alle former for varme og kulde. Dragten her er det skræm - mende eksempel på, hvad der kunne være sket, når man ar - bejder med flydende metal uden effektiv beskyttelse. Varmex® er firmaets vare - mærke for de fire produkter, der under alle arbejdsforhold og på forskellig måde beskyt - ter mod kulde og skader fra stærk varme. Det kan være fra strålevarme, flammer, gløder og gnister. Eller stænk fra fly - dende metal. Produkterne er det patenterede og blot fore - løbige resultat af virksomhe - dens vellykkede eksperimen - ter med kulfibre. Materialet er uskadeligt for natur og men - nesker både under fremstil - lingen og for brugerne, og så har det en høj isoleringsevne mod varme og kulde. Des - uden er materialet antistatisk og meget let. For eksempel vejer en jakke kun 900 gram. Varmex® er selvfølgelig te - stet og godkendt efter såvel de Europæiske Normer som Bo - ing- og Airbus Normer. En sjælden firkløver Varmex® 2000 V54 er et brand - sikkert tekstil, der beskytter mennesker, maskiner og pro - dukter mod stærk varme og tåler kortvarigt 2000 grader celsius med kun mindre på - virkning af materialet. Mate - rialet er let, blødt og smidigt og fås blandt andet som hand - sker, jakker, hætter, forklæder og gamacher. Ved evt. at quilte stoffet sammen med filt, opnås en endnu højere varmeisole - ring. Alt fremstilles efter be - hov og individuelle mål. I Varmex® Jersey V180 er brændte fibre kombineret med varmebehandlet uld. Dermed er opnået et blødt og fleksi - belt materiale. Det er veleg - net som under- og mellem - beklædning under ekstreme varmegrader. Komforten er høj, fordi materialet tilla - der huden at ånde. Sortimen - tet består af trøjer, benklæder og strømper som ekstra barri - ere under flamme- og varme - beskyttende yderbeklædning. For eksempel brand- og svej - sekedeldragter eller under op - hold i stærk kulde. Varmex® Fleece V382 er et blødt og behageligt materiale, som man kender det fra al - mindelig fleece. Her er dog til - føjet brandhæmmende fleece - fibre, der også isolerer mod kulde. Skulle uheldet ske, op - står der ingen alvorlige brand - sår, da denne fleece ikke flam - mer op og forværrer en even - tuel mindre forbrænding. Varmex® Alu V15 består af samme brandhæmmende ma - teriale som i de øvrige pro - dukter. Dog er det her be - lagt med en overflade af skin - nende aluminium, der reflek - terer strålevarmen. Dragten er specielt designet til den del af industrien, hvor der anvendes store ovne som for eksempel støberier og glasværker. Produkterne leveres di - rekte fra producent til kunde. Nærmere oplysninger fås på www.d-s.dk og telefon 55 44 66 44. D-S Sikkerhedsudstyr A/S udvikler beskyttelse mod alle former for varme og kulde. Under varemærket Varmex® fremstiller firmaet fx handsker, jakker, hætter, forklæder og gamacher. Erhverv Øst 62 Erhverv Øst 63 Erhverv Øst 62 Erhverv Øst 63

Views

 • 1427 Total Views
 • 1188 Website Views
 • 239 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 1 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 3 dsafety-5d67.kxcdn.com
 • 6 5.189.188.107:8069
 • 3 dsafety.com
 • 19 www.dsafety.com
 • 2 static.dsafety.com