Førstehjælp 2010

Catalogues & brochures / First Aid

Her kan du læse afsnittet om førstehjælp og redningsudstyr fra vores 2010 katalog.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Sikkerhed sudstyr A/ S 225 55 44 66 44 FØRSTEHJÆLP www.d-s.dk INDHOLD Øjenskyl...................... ........................... side 36-40 Førstehjælpskasser . .................... .... side 5 1 Plaster..................................................... side 36 -42 Brandtæpper........................ .......... side 5 2 Brandsårsplaster-/gel ............ .. ...... ........ side 43 Opbevaring .................................... side 53 Nyheder Bestilling Specifikationer D-S Learning F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 8. Sikkerhed sudstyr A/ S 232 www.d-s.dk Førstehjælp/opbevaring Art: 23-N-639487 Offshoretaske. Taske i 600D polyester/pvc. Stort hovedrum og stor endelom - me. Plads til navnekort på ende - gavl. Lille meshlomme indvendig. Forstærket strop i begge ender for nem håndtering. Aftagelig skulderstrop. Mål: 60 × 30 × 30 cm. Art: 23-N-63948 5 Rygsæk . Enkel sort rygsæk i polyester. Mål: 28 × 4 0 × 14 cm. Art: 18 - A-1081 Plastboks med hylde til vægmon - tering. Skruer vedlagt. Anvendelig til høreværn, sikker - hedsbriller, øjenskyl o. lign. 3 selvklæbende mærker til mar - kering af indhold medfølger. Mål: 3 0 × 29 × 11 cm. Art: 28-4334-9010 Opbevaringsbox i sort slag - fast plast med skulderstrop og snaplås. Passer til de fleste halvmasker. Mål: 28 × 2 0 × 1 5 cm. Art: 28-4334-9010 Passer til de fleste h e lmasker. Mål: 2 4 × 2 3 × 1 8 cm. Art: 18 - A- 2035 Praktisk opbevaringsboks med håndtag. Anvendelig til høre - værn, sikkerhedsbriller, øjenskyl o. lign. Mål: 16 × 15 × 9 cm. Art: 18 - A- 203 7 Praktisk opbevaringsboks med håndtag og snaplås. Anvendelig til høreværn, sikkerhedsbriller, øjenskyl, masker o. lign. Mål: 3 6 × 22 × 12 cm. Art: 18 - A-2036 Praktisk opbevaringsboks med håndtag og snaplås. Anvendelig til høreværn, sikkerhedsbriller, øjenskyl, masker o. lign. Mål: 27 × 18 × 9 cm. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. 23 - N - 639784 Art. 18-A-2037 Art. 28-4334-9010 Art. 18-A- 1081 Art. 18-A- 2036 Art. 18-A- 203 5 6. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 230 www.d-s.dk Art: 31-9000 Blå førstehjælpskasse i solid og vandtæt kasse. Alle produkter i kassen er blå. Passende til 10-15 medarbejdere. Overholder IFS- og HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/catering-industrien. Indhold: 1 × fikseringstape på rulle (2,5 × 500 cm) 1 × saks 1 × sårplaster (6 × 100 cm) 100 × lange plastre (2 × 18 cm) 2 × engangshandsker 1 × staseslange 3 × førstehjælpsbandage (6 × 8 cm) 2 × førstehjælpsbandage (8 × 10 cm) 1 × førstehjælpslomme 1 × desinficeringslotion (125 ml) 6 × sterilt kompres 1 × isotermisk redningstæppe 3 x elastisk bandage (6 × 400 cm) 3 × elastisk bandage 8 × 400 cm) 1 × trekants bandage (96 × 96 × 136 cm) 1 × mund-til-mund genoplivingskit 10 × Hydro Gel plaster til 1. og 2. grads forbrændinger • • • • • • • • • • • • • • • • • Art: 31-9001 Beslag til ophæng af førstehjælpskasse 31-9000. Lakeret cremefarvet metal. (ikke illustreret) Art: 18-J-302000 Grøn forbindingskasse med fyldestgø - rende indhold. Piktogram på låget. Praktisk til mobile arbejdsområder som f.eks. servicevogne m.v. Art: 18-J-3020 70 Beslag til ophæng af forbindskasse art. 18-J-302000. Grønlakeret metal. Skruer medfølger. Indhold: gazebind kompresforbinding trekantet forbinding fixing tape (2 størrelser) plaster plaster med sårpude renseservietter tørservietter latexhandsker saks og pincet • • • • • • • • • • 1 st e Hjælp Art. 17-10007 Fo rb in dsk ass e Art. 17-10008 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. 31- 9000 Art. 18-J- 302070 Art. 18-J- 302000 Art. 18-J- 302000 Art. 31- 9300 Førstehjælp/førstehjælpskasser 2. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 226 www.d-s.dk Førstehjælp /øjenskyl Art. 31- EWS/W Øjenskyllevæske i plastikflaske. Steril sodiumclorid-vand. Åbnes let ved at vride den grønne kapsel rundt. Kan placeres stående i stativ eller hængende i øje i bunden af flasken. Etiket, der er læsbar uanset om flasken place - res stående eller hængende. Flasken er forsynet med udløbsdato Indhold: 500 ml. Art. 31- EW Holder i grønlakeret metal til 4 fla sker øjen - skylvæske à 500 ml. Art. 17-10106 Art. 18-A-2037 Praktisk boks udformet i sort plast med snap- lås og kraftigt bære - håndtag. Boksen egner sig glimrende til opbevaring af diverse værnemid - ler. Indvendige mål: 36 × 22 × 12 cm. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Behandling af øjenskader. Når uheldet er ude og øjet rammes af fremmedle - gemer eller kemikalier kræves der lynhurtig behand - ling, hvis varige skader på synet skal undgås. Flere væsentlige forudsætninger for straks at kunne yde første hjælp til sig selv eller andre bør iagttages: Rigeligt med steril øjenskyllevæske indenfor rækkevidde. Alle medarbejdere er instrueret i brugen af øjen - skylleflaskerne. Skylningen fortsættes på vej til lægen. Vejledende skylletider: Mekaniske skader: Til fremmedlegemet er fjer - net. Syreskader: 3-5 minutter. Alkaliske skader: Konstant indtil en profesionel behandler kan tage over. Basiske stoffer be - gynder straks at ætse øjet. Sekunder kan være afgørende. • • • • • • Art. 31- EW Art. 31- EWS/W Art. 18 -A-2037 4. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 228 www.d-s.dk Elastisk plaster. Blåt sårplaster af elastisk stof Tilpasser sig hudens bevægelser Elektromagnetisk og visuelt sporbart Høj vedhæftningsevne for industrielt brug HACCP-forskrifter Højabsorberende pude Aluminiumsstrip under sårpude • • • • • • • Elastisk plaster i dispenser 31-8347D 120 × 20 mm Dispenser à 50 stk 31-8 4 47D 120 × 30 mm Dispenser à 50 stk 31-8 348 D 1 8 0 × 2 0 mm Dispenser à 50 stk 31-8 4 48 D 1 8 0 × 3 0 mm Dispenser à 50 stk Vandafvisende plaster. Vandafvisende plaster i dispenser Kan spores med metaldedektor Latexfri Microperforering Højabsorberende pude Aluminiumsstrip under sårpude HACCP-forskrifter • • • • • • • Anvendelse: Velegnet til arbejdspladser med meget fugtigt eller vådt miljø. Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/catering-industrien. Anvendelse: Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/catering-industrien Vandafvisende plaster i dispenser 31-8147D 120 × 20 mm Dispenser à 50 stk 31-8 1 4 8 D 180 × 2 0 mm Dispenser à 50 stk Art: 31-9300 Brandsårsplaster. Kølende blåt plaster for brandsår Til 1. og 2. grads brandsår Velegnet til sår der heler langsomt Fæstner sig ikke til såret Kan spores med metaldedektor Hypoallergenisk PU-film Hydrogel-afkølende Mikroperforering Anvendelse: Kølende plaster til 1. og 2. grads brandsår samt langsomt helende sår. Str: 110 × 67 mm Æske à 10 stk • • • • • • • • Art: 31- 1008 Brandsårs gel . Brandsårs gel til hud udsat for ild, varmt vand eller sol. Til 1. og 2. grads brandsår Kan også anvendes forebyggende. Ikke giftigt - kan bruges på børn. Kun til udvortes brug. Sterilt indhold. Anvendelse: Brandsårs gel til 1. og 2. grads brandsår. Kan anvendes forebyggende (sol, svejsning). Ikke giftigt - kan bruges på børn. Tube à 3 0 ml • • • • • • Art. 31-9300 Art. 31- 1008 Førstehjælp / plaster 7. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 231 55 44 66 44 Førstehjælp/brandtæpper Risikoen for at der pludselig opstår brand er konstant til stede både på jobbet (svejseaf - delinger, laboratorier mv.) og i fritiden (køkken, bil, båd, cam - pingvogn mv.) Brandulykker kan opstå hvor - somhelst og det er derfor prak - tisk altid at have et brandtæppe ved hånden. Brandtæppet fungerer som førstehjælp i de situationer hvor vand ikke er tilgængeligt eller hvor vand kan for værre skaden ved at sprede ilden. Art. 16-G-P-100X100 Glasvævstæppe i pose . (100 x 100 cm). Art. 16-G-P-200X100 Glasvævstæppe i pose til personafdækning. (200 x 100 cm). Art. 16-G- 1 00X100 Løst g lasvævstæppe ( 1 00 x 100 cm). (ikke illustreret) Art. 16-G-200X100 Løst g lasvævstæppe (200 x 100 cm). (ikke illustreret) S kilte: Art. 17-7004 Brandtæppe, slagfast Art. 17-7031 Stige, slagfast Art. 17-7032 Ildslukker, slagfast Art. 17-7033 Ved brandalarmer, slagfast Art. 17-7030-S Brandslange, selvklæbende Art. 17-10013-S Nødudgang pil, selvklæbende D A N S K A R B E J D S P L A D S F R E M S T I L L E T P Å E N F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Brandskilte og henvisningsskilte fås både som slagfaste og selv - klæbende skilte. For yderligere oplysninger om andre skilte, se side XXX-XXX . 3. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 227 55 44 66 44 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Førstehjælp /øjenskyl Art: 31-J-300101 Øjenskyllespray Nem at bruge. Øjet kan sprayes fra alle vink - ler, så man kommer ind i alle ”hjørner”. Væsketrykket er konstant indtil flasken er tømt. Væsken er altid steril, da væske og drivmid - del er lagret adskilt. Forsynet med udløbsdato. Indhold: 200 ml. Art. 31 - J-300101 Art: 31-J-300100 Øjenskyllespray Nem at bruge. Øjet kan sprayes fra alle vinkler, så man kommer ind i alle ”hjørner”. Væsketrykket er konstant indtil flasken er tømt. Væsken er altid steril, da væske og drivmiddel er lagret adskilt. Forsynet med udløbsdato. Kan bæres i praktisk bælteklips, så hjælpen er nær, hvis uheldet er ude. Indhold: 45 ml. Art: 31-J-300620 Bælteclips med velcroluk. Passer til øjenskyllespray à 45 ml. Art. 31 - J-30010 0 Art. 31 - J-300 620 Øjenskyllestation til ophæng. T il montering på lodret flade Forsynet med piktogram. Art: 31-J-301000 Øjenskyllestation med 1 fl. øjenskyllespray à 200 ml. Art: 31 -J-30100 7 Øjenskyllestation med 2 fl. øjenskylle spray à 200 ml. Art: 31 -J-30100 8 Øjenskyllestation med 3 fl. øjenskylle spray à 200 ml. Art: 31 -J-30100 3 Øjenskyllestation med 4 fl. øjenskylle spray à 200 ml. Art. 31 - J-30 1008 Øjenskyllestation i lukket kasse. Støvtæt kasse med spejl af folie. Forsynet med piktogram. Art: 31-J-301006 Øjenskyllestation med 3 fl. øjenskyl - lespray à 200 ml. Art: 31 -J-30100 5 Øjenskyllestation med 2 fl. øjenskyl - le spray à 200 ml. Art. 31 - J-30 100 6 Art. 31 - J-30 100 0 Art. 17-10106 5. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 229 55 44 66 44 X-ray, røngten plaster. Elastiske blå plastre Kan spores visuelt og elektromag - netisk Latexfri Microperforering Højabsorberende pude Tilpasser sig hudens bevægelser HACCP-forskrifter • • • • • • • X-ray, røngten plaster 31- 9025 25 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 9050 50 × 72 mm Æske à 50 stk 31- 9120 1 2 0 × 2 0 mm Æske à 10 0 stk 31- 9180 1 8 0 × 2 0 mm Æske à 10 0 stk Anvendelse: Sårbehandling. Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i industrier hvor plastre skal kunne spores elektromagnetisk Vandafvisende og elastiske plastre Vandafvisende og elastisk plaster Kan spores med metaldedektor Latexfri Microperforering Højabsorberende pude Aluminiumsstrip under sårpude Tilpasser sig hudens bevægelser HACCP-forskrifter • • • • • • • • Vandafvisende og elastiske plaster 31- 8019 19 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 8025 25 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 8045 38 × 68 mm Æske à 5 0 stk 31- 8046 38 × 68 mm Æske à 5 0 stk 31- 80 51 50 × 72 mm Æske à 5 0 stk 31- 8 180 180 × 20 mm Æske à 10 0 stk Anvendelse: Sårbehandling. Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i industrier, hvor plastre skal kunne spores elektromagnetisk Art. 31-8046 Art. 31-804 5 Art: 8238 Piercing plaster. Markerings plaster Kan spores med metaldedektor Latexfri HACCP-forskrifter • • • • Anvendelse: Markering af øreringe og andre piercings. Overholder HACCP-for - skrifterne og kan anven - des i levnedsmiddel/ca - tering-industrien. Str: 9 × 38 mm Æske à 50 stk Art. 31-8 238 E lastiske plastre Blåt sårplaster af elastisk stof Tilpasser sig hudens bevægelser Elektromagnetisk og visuelt spor - bart Høj vedhæftningsevne for indu - strielt brug HACCP-forskrifter Højabsorberende pude Aluminiumsstrip under sårpude • • • • • • • Elastiske plaster 31- 8240 19 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 8241 25 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 8244 50 × 72 mm Æske à 5 0 stk 31- 8245 38 × 68 mm Æske à 5 0 stk 31- 8 246 38 × 68 mm Æske à 5 0 stk 31- 8 248 38 × 68 mm Æske à 5 0 stk 31- 8 2 55 60 × 500 mm 1 rulle 31- 8 2 56 80 × 500 mm 1 rulle Anvendelse: Sårbehandling. Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/cate - ring-industrien. Vandafvisende plastre Vandafvisende plaster Kan spores med metaldedektorer Latexfri Microperforering Højabsorberende pude Aluminiumsstrip under sårpude HACCP-forskrifter • • • • • • • Elastiske plaster 31- 8140 19 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 8141 25 × 72 mm Æske à 10 0 stk 31- 8143 38 × 72 mm Æske à 5 0 stk 31- 8144 50 × 72 mm Æske à 5 0 stk 31- 8 100 60 × 100 mm 1 rulle 31- 8 055 60 × 500 mm 1 rulle 31- 8 0 56 80 × 500 mm 1 rulle 31- 8 057 25 × 500 mm 1 rulle Anvendelse: Sårbehandling. Velegnet til arbejds - pladser med meget fugtigt eller vådt miljø. Overholder HACCP-forskrifterne og kan anvendes i levnedsmiddel/cate - ring-industrien. Art. 31-8 051 1 st e Hjælp Art. 17-10007 Art. 31-8 057 Førstehjælp / plaster

Views

 • 966 Total Views
 • 821 Website Views
 • 145 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 4 dsafety.com
 • 15 www.dsafety.com
 • 1 static.dsafety.com
 • 3 185.181.116.155