True

Gas-Pro Quick Start Guide DK.compressed (1)

ID: 379
Views
139 Total Views
0 Members Views
139 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this presentation by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. H 2 S CO CH 4 Gas-Pro Quick Start Guide Gas-Pro Multi-Gas detektor til trange rum M07998/Eng Issue 2 Jan 2015 I brug +ve Safety™ + ve Safety™ (Positive Safety) Giver positiv bekræftelse af gasdetektorens status før implementering i feltet eller på retur fra arbejdsstedet. Tre-farvet LED på fronten giver sikkerhedschefen eller tilsynsføreren uovertruffen synlighed af operatørens gasdetektors status. Opladning • • For opladning tilsluttes opladeren stikket bag på Gas-Pro . Displayet viser batteriets påfyldning, og røde LED lamper blinker rødt, indtil batteriet er fuldt, hvor de skifter til at blinke grønt. Gas Test Crowcon anbefaler regelmæssige gasprøver (også kendt som Bump testing) for at bekræfte sensorens drift. Der findes en række fleksible og enkle løsninger: Q-Test I-Test S-Test Hurtig og simpel in-field gas test og kalibreringsløsning . Intelligent væg- eller desk monteret, drevet data management løsning . Service og vedligeholdelsesløsning til op til 5 detektorer . Hvis det er konfigureret til at gøre det, kan test og kalibrering også gennemføres manuelt ved hjælp af den ikke-pumpede flowplade og følge vejledninger på skærmen. Hvis en test skulle fejle eller hvis det er tid til kalibrering, og Gas-Pro er nulstillet manuelt indenfor de sidste 15 minutter, kan en kalibrering også gennemføres. Se Gas-Pro bruger- og betjeningsvejledning for detaljer. S ikkerheds information • Gas-Pro er en certificeret gasdetektor til farlige områder og skal derfor betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne, advarsler og etiketoplysninger . • Læs og forstå alle instruktioner i betjenings sektionen af “Gas-Pro User & Operator Manual”, P/N M07995 inden brug . • Det genopladelige Gas-Pro batter i må kun blive opladet i ikke farlige områder. • Gas-Pro er certificeret til brug i temperaturområdet -20°C til + 55°C . Certificeringsoplysninger IECEx: Ex d ia IIC T4 Gb T amb -20°C t il +55°C ATEX: UL: IECEx ULD 11.0004X II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb T amb -20°C to +55°C DEMKO 11 ATEX 1031772X Gas dete k tor anvendelse i farlige områder K lass e 1 Division 1, A, B, C og D kun for egen sikkerhed. 5 6

2. OPSÆTNING Før brug Før brug skal Gas-Pro altid kontrolleres for tegn på fysisk skade. i Læs og forstå bruger- og betjeningsvejledningen før brug. Gas-Pro orientering À D-ring à Operator button Æ +ve Safety™ indicator É Charging cable Á Alarm bars Ä Sensor apertures Ç Dual colour LCD display Certification label  Sounder Å Pump inlet/outlet È Alligator clip DISPLAY Startskærmen • • Gas-Pro viser samtidig op til 5 gasser. 2-farvet baggrundsbelysning hjælper med genkendelse af alarm • Hjemikonet invertere for at vise normal drift. • Baggrundsbelysningen er grøn og ændres til rød under en alarm, der fremhæver gasen i alarmen.  ŠÀ Æ Ä Ç Ã Figur 1: Gas-Pro Á È É ANVENDING Tænd / sluk • • I ren luft tændes Gas-Pro ved at holde betjeningsknappen nede gennem 3 lydhøre bip. Gas-Pro vil varme op gennem en række automatiske processer. For at slukke, tryk og hold på betjeningsknappen. Gennem 4 sekunders nedtælling hold knappen nede, indtil nedtællingen er færdig. Quick View • Et kort tryk på betjeningsknappen tillader brugeren at se gastypen, enhed, batteriniveau, bruger og + ve Safety ™ status. Alarm er • Gas-Pro tilbyder lyd, visuel og vibrationsalarmer som standard. • • Hver gas har 2 øjeblikkelige alarmer og giftgasser har også TWA alarmer. Når der er alarm, skifter displayets baggrundslys fra grønt til rødt og fremhæver gasen i alarmen. • Når Gas-Pro advarer om lavt batteriniveau, sender den et hørbart dobbelt bip hvert 5. sekund, og + ve Safety ™ -dioden bliver rød. Dette betyder, at batteriet har mindst 30 minutters batterilevetid tilbage. Efter 30 minutter vil Gas-Pro gå i fuld alarmtilstand, og batteriikonet blinker tomt, da nedslukning er overhængende. Baggrundslys • Baggrundsbelysningen kan konfigureres, men indstilles som standard til at lyse op ved tryk på betjeningsknappen eller under alarm. Pump e • Hvis den interne pumpe-indstilling er valgt, aktiveres pumpen ved at fastgøre den pumpede flowplade. • Sørg for, at pakningen er ren og ubeskadiget inden placeringen. • Pumpens test aktiveres hver gang flowpladen er fastgjort, vil brugeren blive bedt om at dække indløbet for at sikre en tæt forsegling. Gas-Pro vil indikere godkendt eller en fejl. Hvis det ikke lykkes, skal flowpladen fjernes, kontrolleres og genmonteres. BRUGER MENU • • Gå til brugermenuen ved at dobbeltklikke på operatørknappen, og rul derefter gennem menuen ved hjælp af enkelt klik. Når den korrekte funktion er fremhævet, skal du dobbeltklikke for at vælge. Nulstil Under opstart har operatøren mulighed for at udføre en auto nulstilling eller lade nedtællingen slutte, hvis nulstilling ikke er nødvendig / mulig. • • En manuel nulstilling kan udføres når som helst efter opstart, og er nødvendigt mindre end 15 minutter, før man kører manuel kalibrering. Tidsvægtet gennemsnit (TWA) Denne funktion gør det muligt at gennemgå 8 timers TWA. Pre-Entry Check (PEC) • Denne funktion er beregnet til prøveudtagning af luft af ukendt kvalitet, før den får adgang til den (fx går under jorden gennem et brønddæksel), hvorved unødig eksponering undgås. Peak Review • Denne funktion tillader det højeste niveau af hver gas, der registreres, at blive gennemgået i de sidste 8 timer, 12 timer eller siden sidst tændt. Indstillinger Bruger indstilling : Op til 5 forskellige brugere kan indlæses i Gas-Pro ved hjælp af Portables-Pro PC applikationen . Pump e indstilling : Denne funktion, som kun er til stede, hvis Gas-Pro har en intern pumpe, tillader autoriserede brugere at slå pumpen til eller fra. Lydstyrke : Denne funktion tillader autoriserede brugere at ændre lydstyrken mellem 2 niveauer. 2 3 4

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.