Gasdetektorer flyer

Her kan du læse lidt om vores brede udvalg af løsninger indenfor gasdetektion og måling af farlige gasser.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. G A S D E T E K T O R E R 1 8 - S T - S P 2 2 9 7 S v o v l b r i n t e e l l e r b r i n t s u l f i d 1 8 - S T - S P 2 2 1 7 I l t - n i v e a u 1 8 - S T - S P 2 2 2 7 K u l i l t e S e f l e r e m o d e l l e r t i l f l e r e g a s s e r p å w w w . d - s . d k P å l i d e l i g e o g u n i k k e v a r i a n t e r - l e v e r e t a f D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S K o m p a k t o g l e t k o m m e r m e d r u s t f r i t s t å l b æ l t e k l e m m e C l i p - o n t e s t h æ t t e G u m m i c o v e r f o r s h o c k b e s k y t t e l s e V a n d t æ t o g s t ø v t æ t H ø j a l a r m e r i n g - 9 5 d B , v i s u a l a l a r m o g i n d b y g g e t v i H ø j a l a r m e r i n g - 9 5 d B , v i s u a l a l a r m o g i n d b y g g e t v i - b r a t o r T j e k k e r a u t o m a t i s k s e n s o r e n f o r p r o b l e m e r A n v e n d e l s e : S t å l v æ r k , p e t r o k e m i s k e a n l æ g , k e m i s k i n d u s t r i , s k i b s - v æ r f t , R e n s n i n g s a n l æ g , M i n e , s k a k t e r , k l o a k a r b e j d e , t a n k , e l - v æ r k e r , H e r m e t i s k l u k k e d e o m r å d e r ( m a n d e h u l , M o b i l e n k e l t g a s d e t e k t o r d e s i g n e t t i l a t d e t e k t e e n e n k e l t g a s f o r a t b e s k y t t e b r u g e r e n . D e n v i r k e r i o p t i l 3 6 m å n e d e r f r a d e n s t a r t e s f ø r s t e g a n g - u d e n a t m a n s k a l s k i f t e b a t t e r i e l l e r s e n s o r . D e n h a r e n l a v v æ g t , e r k o m p a k t d e s i g n e t h v i l k e t g ø r d e n m e g e t m o b i l . H v i s k o n c e n t r a t i o n e n a f g a s s e n d e n k a n d e t e k t e n å r f a r l i g e H v i s k o n c e n t r a t i o n e n a f g a s s e n d e n k a n d e t e k t e n å r f a r l i g e h ø j d e r v i l d e n a l a r m e r e v e d a t v i b r e r e , s i g n a l e r e e n l y d s a m t b l i n k e n d e l y s ( L E D ) . D e n h a r e t d i s p l a y m e d h ø j l y s s t y r k e o g b a g g r u n d s l y s s å m a n a l t i d k a n l æ s e d e t s t e d e r h v o r d e r e r m e g e t l y s e l l e r i m ø r k e . G a s d e t e k t o r e n h a r a u t o m a t i s k n u l - k a l i b r e r i n g f u n k t i o n o g n e m s p æ n d v i d d e - k a l i b r e r i n g s f u n k t i o n .

Views

 • 970 Total Views
 • 817 Website Views
 • 153 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 5 dsafety.com
 • 2 dsafety-5d67.kxcdn.com
 • 1 5.189.188.107:8069
 • 11 www.dsafety.com
 • 1 185.181.116.155