HyFlex-72-400 Teknisk Datablad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. TEKNISK DATABLAD HyFlex® 72-400 Snitbeskyttelse Trykt den 01-02-2019 Handskemateriale Glasfiber (Formateriale) • HPPE (Formateriale) • Lycra® (Formateriale) • Polyester (Formateriale) • Rustfrit stål (Formateriale) • Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Ingen sensibilisatorer • REACH-forordning 1907/2006 Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansells websted Egenskaber Fremragende snitbestandighed • EN-testdata a b c d e f EN388:2003 3 5 4 X EN388:2016 3 X 4 X E Overholdelse af europæiske standarder Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003. De er kategoriseret i "Middelkompliceret konstruktion" (= Beskyttelse mod middelstore risici). EC-typeafprøvningsattest for det færdige produkt fra Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde Handskerne overholder kravene i den europæiske forordning 1935/2004 "om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer" og den europæiske forordning 2023/2006 "om god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer". Der er flere oplysninger om produktoverensstemmelse i Ansells Erklæring om produktoverensstemmelse for fødevarer. Anvendelse – brugsbegrænsninger Må ikke bruges i forbindelse med kemikalier. Handsken er ikke væsketæt Må ikke bruges som flamme- eller temperatureskyttelse Håndbeskyttelse (hovedsageligt snit) Opbevaring: Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild. Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted. • Bygge og anlæg Formateriale Måler Manchetmodeller Farve EN-str. Længde (mm) Pakning Strikket Glasfiber HPPE Lycra® Polyester Rustfrit stål 10 Ribkant Blå 6,7,8,9,10,11 230-267 12 stk. i en pose, 2 poser i en karton Ri v erside Busine s s P ark, Block J Boul e v a r d In t ern a tional 55, 1 0 7 0 Bru s sels, Belgium T el. +32 (0) 2 5 28 7 4 00 • F ax +32 (0) 2 5 28 7 4 0 1 http: / / w w w .ansell . eu • E-mail info.europe@ansell.com

Views

 • 619 Total Views
 • 505 Website Views
 • 114 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+